Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra i Serbia zacieśnią współpracę gospodarczą
Serbia i Czarnogóra - novosti.rs

Czarnogóra i Serbia zacieśnią współpracę gospodarczą

Serbsko-czarnogórski Klub Gospodarczy (Srpsko-crnogorski poslovni klub) po przeszło dwóch latach od założenia osiągnął znaczące sukcesy w kwestii poprawy współpracy gospodarczej między Serbią i Czarnogórą – oznajmił w piątek przewodniczący zarządu Klubu Radivoje Rašović dodając, że w krótkim czasie udało się znacznie przybliżyć do rozwiązania problemów utrudniających serbskim przedsiębiorstwom prowadzenie biznesu w Czarnogórze.

Podczas spotkania podpisano dwa porozumienia. Jedno dotyczy współpracy pomiędzy Klubem i Serbską Izbą Gospodarczą (Privredna Komora Srbije), natomiast drugie traktuje o współpracy między Targami Adriatyckimi a Targami w Nowym Sadzie.

Minister finansów Czarnogóry Radoje Žugić oświadczył, że rząd przykłada wielką wagę do współpracy z Serbią. Przypomniał również, że w zeszłym roku została powołana mieszana Komisja ds. Współpracy Gospodarczej między Czarnogórą a Serbią. Jak podkreślił Radoje Žugić, ta organizacja umożliwiła rozpoczęcie współpracy, która dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rolnictwa, transportu, turystyki i wielu innych dziedzin.

Według ministra finansów bardzo ważnym obszarem wzajemnej współpracy jest wymiana towarów i usług. Wprawdzie Czarnogóra posiada znaczny deficyt jeśli chodzi o wymianę towarową z Serbią, jednak w ostatnich latach deficyt ten odnotował nieznaczny spadek. Z drugiej strony, odnotowano nadwyżkę sektora usługowego, szczególnie w branży turystycznej. Zwiedzający z Serbii stanowili aż jedną czwartą całkowitej liczby turystów, którzy w zeszłym roku odwiedzili Czarnogórę.

Czarnogórski minister podkreślił, że kluczem do sukcesu jest lepsze wykorzystanie posiadanych przez Czarnogórę i Serbię zasobów, które powinny przyczynić się do przyspieszenia wzrostu  gospodarczego obu krajów.  Takie możliwości widoczne są zwłaszcza w sektorze transportu, ponieważ budowa autostrady Bar-Boljare łączącej Podgoricę i Belgrad, zaowocuje korzystnie dla obu krajów. Również linia kolejowa Bar-Belgrad powinna być przedmiotem  zainteresowania rządu, przede wszystkim w kontekście lepszego wykorzystanie portu w Barze.

Žugić zapowiedział, że Czarnogóra i Serbia planują wspólnie ubiegać się o fundusze europejskie, szczególnie w zakresie współpracy transgranicznej. Zebrani podkreślili, że w ub. całkowita wymiana handlowa obu krajów wyniosła ponad 1 mld. USD, natomiast w porównaniu z rokiem 2012 o ponad 10% wzrósł eksport.

Źródło: pobjeda.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE