Home / Bałkany / Albania / Czarnogóra: Igor Lukšić wystąpił z inicjatywą współpracy regionalnej Bałkanów Zachodnich
rukovanje - kurir-info.rs

Czarnogóra: Igor Lukšić wystąpił z inicjatywą współpracy regionalnej Bałkanów Zachodnich

Jak informują media, czarnogórski rząd za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Igora Lukšicia zainicjował nową koncepcję współpracy regionalnej państw Bałkanów Zachodnich: Czarnogóry, Serbii, Kosowa, Macedonii, Albanii i Bośni i Hercegowiny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich nie potwierdziło, ale też nie zaprzeczyło istnieniu takiej inicjatywy, jednak jak podkreślono,  musi istnieć realna potrzeba zacieśnienia współpracy między państwami w regionie, aby nowe pomysły przełożyły się na konkretne wyniki.

Inicjatywa ta przedstawia bardziej zaawansowane formy współpracy między sześcioma krajami, które mają na celu przede wszystkim przyspieszenie integracji europejskiej. Propozycja przewiduje również poprawę jakości życia mieszkańców oraz spójną politykę w zakresie wspólnych interesów.

Lukšić zapoznał ze swoją inicjatywą komisarza ds. rozszerzenia UE Štefana Füle, który poparł wzorowany na sprawdzonych i skutecznych modelach współpracy regionalnej w Europie pomysł ministra.

Jeżeli projekt zostałby wprowadzony w życie, stworzyłby on przestrzeń do konkretnej i szerokiej współpracy obejmującej m.in. zmniejszenie negatywnych skutków kryzysu, stabilność rynku regionalnego, wspólne występowanie na rynkach państw trzecich, energetykę, zintegrowany dostęp do funduszy przeznaczonych na drogi o znaczeniu regionalnym czy też walkę z korupcją i przestępoczością zorganizowaną.

Dodatkowo w planach istnieje rozważenie zniesienia wymogu posiadania paszportu przy przekraczaniu wzajemnych granic, jak również polepszenie ochrony mniejszości oraz opieki społecznej.

Przewidywane jest dodatkowo wzmocnienie współpracy parlamentarnej sześciu państw, które pracowałyby nad decentralizacją władzy i zintensyfikowaniem współpracy transgranicznej, a także lobbowanie innych rządów i organizacji międzynarodowych w sprawie wspólnych interesów.

Źródło: seebiz.eu, business.hr

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE