Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra importuje coraz mniej żywności
hrana

Czarnogóra importuje coraz mniej żywności

Importowane produkty  rolne w pierwszym kwartale br.  miały wartość 18,1 mln EUR, co znaczy, że ich wartość jest o 3,8 mln EUR mniejsza r/r, natomiast eksport wzrósł o 4,5% i wyniósł 11,02 mln EUR.

Od początku stycznia do końca marca całkowity import produktów rolnych jest zmniejszył się o kwotę 3,2 mln EUR, natomiast eksport zwiększył o  418 tys. EUR – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie zmniejsza się udział produktów rolnych w całkowitym imporcie i teraz wynosi 28,3%, natomiast łagodnie wzrasta udział produktów rolnych w eksporcie i obecnie wynosi 15,9%.

Wedle oceny ministra rolnictwa i rozwoju wsi Petara Ivanovicia obserwowane teraz korzystne trendy są rezultatem prowadzonej przez ministerstwo polityki rolnej.

Nie tylko zaprowadziliśmy większy porządek w wypłatach subwencji, ale także coraz bardziej widoczne stają się rezultaty inwestycji w rolnictwo. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r. importujemy produkty rolne o wartości mniejszej o 6 mln EUR, natomiast eksport w pierwszym kwartale zwiększył się o wartość 3 mln – powiedział Ivanović.

Wyraził także nadzieję, że krok po kroku sytuacja może się odwrócić i Czarnogóra z kraju uzależnionego od importowanej żywności stanie się jej eksporterem.
Zmienia się także struktura importu – w porównaniu z ubiegłymi latami widoczny jest spadek importu żywych zwierząt, świeżego mięsa, owoców, świeżych ryb oraz wyrobów tytoniowych.

Jednocześnie widoczny jest wzrost wartości importu bezalkoholowych napojów gazowanych, warzyw oraz tzw. produktów żywnościowych, do których zaliczane są sosy, lody i koncentraty używane w gospodarstwie domowym.  Natomiast w branży eksportowej wyraźnie wzrósł eksport wina i przetworów mięsnych. W okresie dwóch ostatnich lat znacząco wzrósł także eksport  produktów branży tytoniowej, natomiast w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowano wzrost eksportu warzyw, tłuszczów i olejów roślinnych.

Źródło: pobjeda.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE