Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Inspektorzy przeprowadzili już ponad 22 tys. kontroli
Sveti-Stefan-(Montenegro)

Czarnogóra: Inspektorzy przeprowadzili już ponad 22 tys. kontroli

Praca Sztabu ds. Kontroli Sezonu Turystycznego w ciągu tego lata uzasadniła cel swojego istnienia, powiedziała w wywiadzie dla portalu Pobjeda, jego przewodnicząca i jednocześnie Główna Inspektor Turystyki Svetlana Šljivančanin. Według niej, od początku maja inspektorzy przeprowadzili ponad 22 tys. kontroli, stwierdzono 11 381 nieprawidłowości oraz nałożono kary w wysokości ponad 2,1 mln euro.
Przed rozpoczęciem sezonu zapowiadano pracę 7 Inspekcji: Turystycznej, Rynku, Pracy, Zdrowotno-Sanitarnej, Weterynaryjnej, Ochrony Przestrzeni oraz Inspekcji ds. Gier Hazardowych. Sytuacja na terenie wskazuje, że taka organizacja jest sprawna i efektywna. Kontrole prowadzone są w zespole dwu- lub trzyosobowym. Grupy są tworzone w zależności od problemów kontrolowanego obiektu. Jeśli kontrola przebiega w obiektach hotelowych lub restauracyjnych, to zespół składa się z: Inspektora ds. Turystyki, Inspektora Sanitarnego i Inspektora pracy. Jeżeli prowadzi się nadzór nad kąpieliskami to pracują: Inspektor ds. Turystyki, Inspektor Ochrony Przestrzeni i Inspektor Pracy. W ogólną kontrolę włączyli się inspektorzy podatkowi, miejscy policjanci, policja morska i inni.
– Inspektorzy na kontrolowanym terenie podnieśli jakość usług. Prawo określa bowiem standardy jakości, a inspektorzy nadzorują, czy są one stosowane. Swoim szybkim i skutecznym działaniem, profesjonalizmem i doświadczeniem, wpływają na jakość całej oferty turystycznej naszego kraju, powiedziała Šljivančanin. Wszelkie działania i czynności osób kontrolujących, przyczyniły się do wzrostu dochodów budżetowych. Nałożone, ponad dwu milionowe grzywny, nie są jednak miarą walki z szarą strefą, ale pokazują obecną sytuację w terenie. Podnoszenie świadomości samych przedsiębiorców o konieczności uregulowania swoich zobowiązań podatkowych, będzie przyczyniać się do zwiększenia budżetu i lepszej jakości życia obywateli.
Nieprawidłowości, które wykazali inspektorzy od początku maja dotyczyły głównie: rozpoczęcia działalności bez uzyskania zgody (zwłaszcza w tymczasowych obiektów), niewydawania paragonów fiskalnych gościom, niezawierania umów między pracodawcami, a pracownikami, braku pisemnych decyzji w sprawie przydziału czasu pracy i odpoczynku pracowników. Pojawiło się też wiele problemów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowych, słabych warunków sanitarno-higienicznych, a także problemów dotyczących budowy i przebudowy budynków bez pozwolenia czy niedokładnego prowadzenia rejestrów gości.
W maju i czerwcu, a więc na początku pracy sztabu, inspekcje działały profilaktycznie i wydały 6076 upomnień oraz 3940 ostrzeżeń usunięcia nieprawidłowości. Kontrola to nie tylko nałożenie kar pieniężnych, ale stworzenie uregulowanego rynku, a zatem ochrona prawa pracodawców i ochrony użytkowników usług, poinformowała Šljivančanin. Wszystkie osoby, które nie zastosowały się jednak do nakazów inspektorów, ukarano. Wydano: 1615 decyzji zakazujących pracę, 7764 kar pieniężnych o łącznej wartości ponad 2 mln euro. Zgłoszono 180 wniosków o wszczęcie postępowania karnego, zamknięto 287 obiektów, które nie miały pozwoleń na budowę i zajęto towary o wartości ponad 176 tys. euro.
W tym roku kontrole inspekcji zwiększyły się o 28%, liczba nieprawidłowości wzrosła o 36%, a liczba niezapłaconych kar pieniężnych podwyższyła się o 329% (487 319 euro latem tego roku i 113 480 euro w zeszłym roku). Liczba zamkniętych obiektów pozostała na tym samym poziomie.
Lipiec charakteryzuje się otwarciem plaż, dlatego już wtedy odwiedziliśmy wszystkie kąpieliska, które były czynne. Wspólnie z inspektorami usunęliśmy nielegalne meble z 12 plaż. Jeśli chodzi o plaże, w lipcu i sierpniu, kładziemy bowiem nacisk na zwolnienie połowy miejsca na plażach, dla gości, którzy chcą odpocząć na piasku, lub którzy nie są w stanie wypożyczyć leżaków i parasoli. Inspektor i urzędnik codziennie kontrolowali plaże i na tej podstawie zarejestrowano 45 wykroczeń, o łącznej wartości 6400 euro. Godne pochwały jest to, że prawie wszystkie kąpieliska mają zorganizowane służby ratownicze. Na tych, którzy ich nie zabezpieczyli (17 przypadków), została nałożona kara i grzywna o łącznej wartości 2250 euro.
Sądząc po liczbie otrzymanych wniosków, można przypuszczać, że goście mają duże zaufanie do prac inspekcji. Do sztabu zostało wysłanych 1184 wniosków, w tym m.in. 225 dotyczyło nielegalnej budowy, 154 plaż, 134 gościnności, 111 hałasu, 51 noclegów, 25 do biur podróży i przewodników wycieczek.
W tym sezonie zatrudniono 90 inspektorów kontroli, w tym 17 ds. turystyki. Potrzeba inspektorów zależy od sytuacji na miejscu i wielkości problemu. Teraz, pod koniec sierpnia mamy wystarczająco dużo inspektorów, ale w szczycie sezonu, kiedy jest największy napływ gości, gdy wszystkie obiekty działają na pełnych obrotach, kiedy mamy największą liczbę skarg od gości i obywateli, a mamy około 4000 turystycznych obiektów, pewne jest, że inspektorów brakuje, powiedziała Główna Inspektor Turystyki.
Sztab został utworzony, aby uregulować rynek produktów i usług. Organizacja nie rozwiązała wszystkich problemów, które mamy, ale na pewno sprowadziła je do minimum i pomogła w stworzeniu takiego otoczenia gospodarczego, w którym wszystkie podmioty wykonują swoje czynności w identycznych warunkach, i do którego włączone są osoby pracujące legalnie, a ukarane te, które działają w szarej strefie. To jest po prostu duży krok naprzód w porównaniu do poprzedniego sezonu i tylko pierwszy krok na drodze do uporządkowanego rynku. Mamy jeszcze wiele do zrobienia razem z państwowymi i lokalnymi organami, pracodawcami oraz obywatelami, wyjaśniła Šljivančanin.

Źródło: pobjeda.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE