Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Jednolity rynek kapitałowy w państwach byłej Jugosławii i w Albanii

Jednolity rynek kapitałowy w państwach byłej Jugosławii i w Albanii

Współpraca między organami regulacyjnymi rynków kapitałowych państw byłej Jugosławii oraz Albanii staje się faktem dzięki zawarciu porozumienia, które ma obejmować giełdy w Belgradzie, Banja Luce, Lublanie, Skopje, Sarajewie, Podgoricy, Zagrzebiu i Tiranie. W imieniu giełdy czarnogórskiej memorandum pod koniec czerwca podpisał w Zagrzebiu przewodniczący Rady Dyrektorów, Djordje Djurić.

Dokument zakłada stworzenie jednolitego, wirtualnego rynku kapitałowego w celu połączenia wszystkich regionalnych giełd papierów wartościowych w jeden system handlowy. Wirtualne połączenie będzie obejmowało instalację oprogramowania na wszystkich rynkach, gdzie zamówienia klientów będą kierowane automatycznie. Usprawni to współpracę między rynkami zagranicznymi i krajowymi. Połączenie ma zapewnić zwiększenie płynności na rynku i rozwój wszystkich jego uczestników, twierdzi Djurić.

W spotkaniu w Zagrzebiu uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który wyraził chęć finansowego wsparcia projektu.

Źródła: pobjeda.me, portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE