Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: KAP grozi konieczność zapłaty ponad 3 mln EUR

Czarnogóra: KAP grozi konieczność zapłaty ponad 3 mln EUR

Na 29 stycznia wyznaczono rozprawę w Sądzie Gospodarczym w Podgoricy, podczas której zostanie rozpatrzone żądanie szwajcarskiej instytucji finansowej NLB Intarfinanz, aby uznać postanowienia postępowania arbitrażowego, które Vektra Montenegro, firma Dragana Brkovicia, wygrała przeciwko KAP. NLB Interfinanz z Zurychu żądała także od Sądu Gospodarczego, aby z rachunku KAP zabezpieczył sumę w wysokości 2,97 mln EUR i wraz z należnymi odsetkami wpłacił na rachunek kancelarii adwokackiej Trowers and Hamlins LPP z Londynu.

Dług powstał, ponieważ Dragan Brković, wierzytelności KAP w wysokości 2,97 mln EUR sprzedał szwajcarskiej instytucji finansowej. Firmie Vektra Montenegro suma ta została przyznana po długoletnim procesie arbitrażowym w Londynie, na podstawie części majątku i materiałów fabryki Anoda, którą Vektra wybudowała, a potem sprzedała Kombinatowi Aluminium z Podgoricy.  Za pośrednictwem kancelarii prawnej Dragana Prevelicia NLB Interfinanz oczekiwał od Sądu Gospodarczego  w pierwszej połowie października, aby przyznał postanowienie wydane przez londyński Sąd Arbitrażowy.

Czarnogórski oligarcha Dragan Brković latami zalegał szwajcarskiej instytucji finansowej z długiem w wysokości 54 mln EUR. Szwajcarzy oczekiwali także, że KAP zostanie zmuszony do zapłaty sumy, która wraz z odsetkami na pewno przekroczy 3 mln EUR. Konieczność zapłaty takiej kwoty pogłębiłaby problemy w Kombinacie Aluminium z Podgoricy, który z powodu zmniejszenia produkcji ledwie znajduje fundusze na zakup surowców i pensje dla pracowników.

Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  w połowie czerwca br. potwierdził, że decyzja postępowania arbitrażowego przemawiająca na korzyść Vektry i Anoteki jest prawomocna. Arbiter dodatkowo podjął również decyzję o pokryciu kosztów  postępowania arbitrażowego, dzięki czemu przydzielił dodatkowo do zapłaty firmom Vektra i Anotek 564 tys. EUR, a Kombinatowi Aluminium  z Podgoricy 467 tys. EUR. Wyrokiem Sądu Arbitrażowego przewidziano, że od sumy 2,97 mln EUR zostaną naliczone odsetki według trzymiesięcznej stopy EBOiR ustalonej na początku każdego kwartału, plus 1% odsetków obliczony od 13 marca br. do ostatecznego terminu spłaty.

Brković szwajcarskiej instytucji finansowej latami był dłużny 54 mln EUR, a NLB Interfinanz zeszłego roku chciał go zmusić do zapłaty kompletnego długu Vektry Montenegro, ale ostatecznie nie zdołali osiągnąć celu. Według dostępnych informacji Brković, jeszcze pod koniec października 2010 roku zobowiązał się, że wszystkie zobowiązania wobec KAP, po rozstrzygnięciu postępowania arbitrażowego na jego korzyść, udostępni instytucji z Zurychu.

Źródło: portalanalitika.me, seebiz.eu, bankar.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE