Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Kary pieniężne za dyskryminację osób niepełnosprawnych
osobe sa invalidetom - ngo

Czarnogóra: Kary pieniężne za dyskryminację osób niepełnosprawnych

Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął propozycję ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w którym przewidziano sankcje finansowe za działania dyskryminujące.

Poprzednie prawo chroniące niepełnosprawnych nie przewidywało konkretnych kar za jego łamanie. Dyrektor odpowiedzialna za przestrzeganie praw człowieka w Ministerstwie ds. Praw Człowieka i Praw Mniejszości (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava) Blanka Radošević Marović zaznaczyła, że w przyjętej przez rząd propozycji ustawy wyszczególniono nowe specyficzne formy dyskryminacji, a ich stosowanie będzie wykroczeniem zagrożonym kara pieniężną

Osoby prawne za dyskryminację osób dotkniętych niepełnosprawnością zapłacą najmniej 10 tys. EUR. Dla przedsiębiorców najniższa kwota kary pieniężnej została ustanowiona na 5 tys. EUR, co powinno stać się efektywnym bodźcem do wcielania w życie standardów przewidzianych ustawą. Zdaniem pomysłodawców, przyjęcie ustawy i standardy wyznaczane tym dokumentem przyczynią się do prac w innych resortach, tak aby zagwarantować ustawowo jak najlepszą ochronę osób niepełnosprawnych.

Przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ Czarnogóra zobowiązała się dołożyć wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać ze wszystkich praw ludzkich i obywatelskich bez względu na niepełnosprawność i bez dyskryminacji – powiedziała Radošević Marović.

Dlatego też w procesie przygotowywania nowej ustawy chroniącej osoby z niepełnosprawnością doprecyzowano w jaki sposób społeczeństwo powinno się wobec nich zachowywać. W ustawie przewidywany jest zakaz mowy nienawiści i znieważania osób niepełnosprawnych.

Zdefiniowano co będzie uważane za dyskryminację w środkach transportu publicznego, przewidziano także na jakie udogodnienia mogliby liczyć niepełnosprawni. W projekcie ustawy zapisano także co będzie uważane za dyskryminację w obszarach edukacji i wychowania.

Źródło: portalanalitika.me, vijesti.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE