Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Każdy obywatel Czarnogóry jest zadłużony na 1 364 EUR
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Każdy obywatel Czarnogóry jest zadłużony na 1 364 EUR

Całkowite długi kredytowe mieszkańców Czarnogóry, włączając w to zadłużenie na kartach kredytowych, 30 kwietnia 2014 r. wynosiło 887,3 mln EUR.

Tylko z tytułu kredytów mieszkańcy Czarnogóry mieli zobowiązania finansowe w wysokości 853,2 mln EUR. Jeżeli łączną kwotę zobowiązań finansowych podzielić przez liczbę mieszkańców (według informacji ze Monstat ze spisu powszechnego w 2011 r. ich liczba wynosi 625 tys. 266 osób) to jasno wynika, że każdy obywatel Czarnogóry jest zadłużony na kwotę 1 364 EUR, czyli co stanowi niemal trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast liczba osób fizycznych korzystających z kredytów w bankach w Czarnogórze dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi 105 815 osób – napisał w oświadczeniu Bank Centralny Czarnogóry. Według danych CBCG największe długi mieszkańcy mają z tytułu kredytów hipotecznych (łącznie 298,2 mln EUR), co stanowi kwotę o 7,2 mln EUR mniejszą niż jeszcze w grudniu ub. roku, kiedy to zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych stanowiły 305,5 mln EUR.

Jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne, długi obywateli wynoszą 11,1 mln EUR, co jest kwotą najmniejszą od 5 lat. Największe zobowiązania z tytułu kredytów konsumpcyjnych mieszkańcy Czarnogóry mieli w 2012 r. – wtedy to kwota sięgnęła 69 mln EUR.

Źródło: www.pobjeda.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE