Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Konieczność zmian w sektorze usług hotelarskich
spa, wellness - tapetus pl

Czarnogóra: Konieczność zmian w sektorze usług hotelarskich

W związku ze zbliżającym się letnim sezonem turystycznym, częstym tematem dyskusji publicznych stają się wszelkie zmiany organizacyjne, które miałyby na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych segmentów branży.

Czarnogórscy hotelarze zapowiadają, że będą domagać się obniżenia stawki podatku od wartości dodanej (VAT) do wysokości 7% w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych w branży hotelarskiej.

- Zastosowanie niższej stawki VAT może przyczynić się do wzrostu poziomu inwestycji i zatrudnienia, czego doświadczyły już inne kraje, które do tej pory zdecydowały się na obniżenie podatku. W większości krajów unijnych stawka podatku VAT waha się w przedziale od 5% do 10% – przekonują przedstawiciele Czarnogórskiego Związku Turystycznego (CTU).

Sektor hotelarstwa podkreśla również istnienie innych problemów, których rozwiązanie przyniesie znaczną poprawę warunków działania i zwiększy konkurencyjność czarnogórskiej turystyki na rynku międzynarodowym. Wśród niejasności wymienia się kwestie związane z napiwkami dla kelnerów – część krajów wprowadziła już system obligatoryjnego naliczania napiwku na paragonie fiskalnym, do czego chciałaby dążyć również Czarnogóra. W ten sposób można doprowadzić do zwiększenia zainteresowania pracą w branży turystycznej wśród ludzi młodych.

CTU uważa ponadto, że kluczową kwestią czarnogórskiej turystyki jest wprowadzenie zmian do ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym i podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zmniejszenie wysokości składek osób zatrudnionych w branży hotelarskiej z 64% do 40%.

Hotelarze nagłaśniają również konieczność walki z szarą strefą funkcjonującą w sektorze turystycznym, której nielegalna aktywność regularnie zaburza rynkową konkurencyjność.

Postulaty zmian powinny zostać rozważone w najbliższym czasie, aby umożliwić letnią działalność turystyczną już na podstawie znowelizowanych przepisów.

Źródła: seebiz.eu

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE