Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Czarnogóra: Korupcja poważnym zagrożeniem dla Ministerstwa Obrony Narodowej
korupcja google.pl

Czarnogóra: Korupcja poważnym zagrożeniem dla Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej Czarnogóry ocenia, że korupcja jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla czarnogórskiej obronności, ponieważ ma negatywny wpływ na wydajność całego systemu oraz przyczynia się do negatywnego postrzegania wojska przez obywateli kraju.

- Korupcja zagraża bezpieczeństwu narodowemu, suwerenności i integralności całego kraju. Podważa zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych i procesów politycznych, co uniemożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki – komentuje minister obrony, Milica Pejanović-Đurišić.

Ministerstwo próbuje zwalczać to negatywne zjawisko. Od 2012 roku bierze udział w programie NATO dotyczącym budowania integralności w sektorze obronnym. Dotychczas zdobyte doświadczenie umożliwiło zrozumienie inicjatyw towarzyszących temu procesowi oraz zdefiniowanie mechanizmów służących zmniejszeniu podatności na korupcję.

- Udało nam się przeprowadzić skuteczną samoocenę, a teraz skupiamy się na niedostatecznie rozwiniętym systemie antykorupcyjnym – dodała minister. Stworzono plan mający na celu zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu istotnych dla polityki zmian. Celem Czarnogóry jest osiągnięcie na tym poziomie komplementarności inicjatyw obywatelskich i pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Istotny dla systemu obronności jest również fakt podejmowania przez Czarnogórę starań zmierzających ku wstąpieniu w struktury NATO i Unii Europejskiej, co przyczyniłoby się do osiągnięcia długookresowej stabilności i pokoju w kraju.

Źródła: cdm.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE