Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Kredyt zaciągnięty na budowę autostrady Bar – Boljare zwiększył się o 105 mln EUR
autoput rtvbudva.me

Czarnogóra: Kredyt zaciągnięty na budowę autostrady Bar – Boljare zwiększył się o 105 mln EUR

Kredyt zaciągnięty na budowę autostrady Bar – Boljare zwiększył się o 105 mln EUR. Oprócz kosztów generowanych przez różnicę w kursie walut, zwiększa się także cena realizacji projektu, ponieważ chiński wykonawca ustala koszty materiałów i usług w dolarach.

Kredyt zaciągnięty w chińskim Exim Banku na kwotę 944 mln dolarów i podpisany przez rząd w końcu października 2014 r. teraz jest wart 848 mln EUR, czyli aż o 105 mln EUR więcej niż w dniu jego zaciągania. Jest to rezultatem największego w ciągu ostatnich 11 lat wzrostu wartości dolara w stosunku do euro oraz innych walut. W dniu podpisywania  kredytu w dolarach 30. października 2014 r., 1 EUR było warte 1,27 USD, więc całkowita suma kredytu w przeliczeniu na EUR wynosiła 743 mln EUR. Teraz jednak kurs dolara w stosunku do euro wzrósł  1 EUR jest wart już tylko 1,112 USD.

Ministerstwo Finansów oświadczyło niedawno, że w możliwie najkrótszym czasie będą starali się we współpracy z Exim Bankiem znaleźć najlepszy mechanizm ochrony przed ryzykiem wahań kursów walut; najpóźniej ma to się stać przed początkiem spłaty kwoty kredytu zaciągniętego  na okres 6 lat.

Jednakże w przypadku kredytu zaciągniętego w dolarach bez ubezpieczenia od ryzyka walutowego problemy zaczynają się już wtedy, kiedy zaczyna się pobieranie tego kredytu. Czarnogóra budowę autostrady Bar – Boljare finansuje w ten sposób, że pieniądze z chińskiego kredytu będzie wykorzystywać wtedy, kiedy trzeba będzie zapłacić ratę chińskiego kredytu.  W następnych dwóch miesiącach państwo  powinno zapłacić wykonawcy z góry dwie raty po 10% wartości z  wycenionych na 809 mln EUR prac, czyli łącznie 162 mln EUR.

Wycena następnych rat rozpocznie się, kiedy wykonawca wykorzysta pieniądze na budowę autostrady oraz wyliczy koszty następnych etapów prac. Jednakże chiński wykonawca już rozpoczął zamawianie oprzyrządowania,  materiałów oraz usług, przede wszystkim z Chin i to w cenach podanych w USD. To oznacza, że w razie kolejnego wzrostu kursu dolara koszty mogą okazać się jeszcze większe i wpłyną na zwiększenie wyceny budowy autostrady z 809 mln EUR.

W myśl umowy o realizacji projektu budowy przewidziano, że cena końcowa może zostać podniesiona o 10% z powodu nieprzewidzianych okoliczności, a nawet o więcej niż 10%, jeżeli zostanie to uzgodnione przez obie strony lub zasądzone arbitrażem. Ponieważ w postępowaniu wyceny kosztów budowy ceny wyliczono w dolarach według ówczesnego kursu, teraz w euro są one wyższe nawet o 15%.

Tym, co powinno niepokoić rząd to fakt, że Europejski Bank Centralny (ECB)  nie chce bronić wartości euro, a nawet pobudza spadek wartości waluty emitowaniem pieniędzy. W czwartek Europejski Bank Centralny oświadczył, że od marca będzie prowadził program wykupu obligacji państwowych o wartości 60 mld EUR miesięcznie i że potrwa to do września 2016 r. Takie działania będą wymagać stałego dodrukowywania pieniędzy i oznaczać będą utrzymujący się spadek wartości euro w stosunku do dolara. Ten środek bezpieczeństwa będzie stosowany także w pierwszych latach po zakończeniu budowy autostrady, kiedy zostaną już poniesione największe koszty. Ten program, wedle oczekiwań Europejskiego Banku Centralnego, powinien wesprzeć konkurencyjność towarów z UE na rynkach światowych, a tym samym zwiększy produkcję i zatrudnienie.

Rząd miałby możliwość uchronienia się od ryzyka wahań kursów walut w przypadku tego kredytu, poprzez ubezpieczeniu przez tzw. hedging.

Produkty hedgingowe, wedle definicji  pozwalają, aby inwestor przerzucił ryzyko walutowe na kogoś, kto chciałby uczestniczyć w ubezpieczeniu jego inwestycji od ryzyka walutowego za określoną cenę. Na przykład w przypadku tego rodzaju kredytu rząd musiałby wpłacić na rzecz funduszu hedgingowego  50 mln EUR, ale w przypadku wahań kursów walut fundusz zwróciłby rządowi różnicę. Natomiast w odwrotnym  przypadku, jeżeli euro umocniłoby się w stosunku do dolara i kwota kredytu do spłaty okazałaby się mniejsza niż wcześniej zakładana,  50 mln EUR wpłacone na rzecz funduszu nie zostałoby zwrócone.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE