Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Kredyty we frankach szwajcarskich zaskarżone
korupcja - cdm.me

Czarnogóra: Kredyty we frankach szwajcarskich zaskarżone

W Czarnogórze odnotowano 518 kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich, o łącznej wartości 35,5 mln EUR. Kredyty te trafiły do sądu za sprawą Centrum Ochrony Konsumentów  (CEZAP), które w połowie maja złożyło pozew w sądzie okręgowym w Podgoricy przeciwko bankowi Hypo Alpe Adria (HAAB) w imieniu 230 klientów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we frankach, a w umowie zawarto klauzulę kredytową

Podczas gdy w Czarnogórze dopiero trwa oczekiwanie na rozprawę sądową, Sąd Gospodarczy w Zagrzebiu wydał w piątek wyrok w sprawie kredytów we frankach, zgodnie z którym osiem banków musi mieszkańcom zwrócić przepłacone pieniądze. Bankom zabroniono także ryzykownego sposobu prowadzenia interesów.

W pozwie przeciwko HAAB oskarża się banki o dostarczenie klientom produktu bankowego, który doprowadził ich niewolniczego zadłużenia, poprzez wzrost wartości kwoty długu przy zmianie kursu franka. Klienci, którzy wystosowali oskarżenie twierdzą, że bank nie poinformował ich o potencjalnym ryzyku wynikającym z wahań kursu, co nie jest zgodne z dyrektywami UE, Ustawą o Ochronie Konsumentów ani też Ustawą o Umowach Konsumenckich.

HAAB zaprzecza stwierdzając, że w każdym momencie trwania umowy działali zgodnie z prawem i przestrzegali wszystkich elementów umowy, co jak zapowiadają przedstawiciele banku, udowodnią przed sądem.

Podczas trwania umowy kredytowej, bank nigdy nie zmieniał początkowo ustalonej stopy procentowej, czym mógłby stanowić zagrożenie dla praw klienta, natomiast na czynniki zewnętrzne, takie jak kurs walut, bank nie może w żaden sposób wpłynąć – oznajmia HAAB.

Sprawa kredytów we frankach w Czarnogórze nie jest aż tak wyraźna jak w Chorwacji czy Serbii lub w pozostałych państwach regionu. Jak poinformował Centralny Bank w Podgoricy, aktywne pożyczki we frankach szwajcarskich osobom fizycznym wynoszą 3,9% całkowitej sumy długów, natomiast całkowite zadłużenie osób fizycznych na koniec marca to 792,9 mln EUR.

Źródło: pobjeda.me

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE