Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne naruszają zobowiązania

Czarnogóra: Licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne naruszają zobowiązania

RAE - seebiz.eu

Problemy w pracy Kombinatu Aluminium w Podgoricy (KAP), największego odbiorcy prądu w Czarnogórze, doprowadziły do naruszania zobowiązań przez licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, stwierdził Urząd Regulacji Energetyki (RAE) po wstępnej kontroli. Jest to uwarunkowane uprzednio nagromadzonymi długami wobec spółek energetycznych oraz brakiem umów zawartych między uczestnikami rynkowymi, oświadczyli przedstawiciele regulatora.

RAE, by zabezpieczyć ciągłość dostaw energii elektrycznej dla konsumentów, rozpoczął nadzwyczajną kontrolę Elektroprivredy (EPCG), Operatora Systemu Przesyłowego (CGES) i Czarnogórskiego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (COTEE). Szerzej o tej kontroli pisaliśmy tutaj.

Urząd stwierdził, że działalność chwilowo odbywa się bez umów, na podstawie bezpośredniego zastosowania i indywidualnego tłumaczenia przepisów, co w efekcie prowadziło do sporu między EPCG i CGES, w kwestii realizacji uprawnień oraz rozstrzygania wzajemnych zobowiązań finansowych. Dodał także, że spór wokół energii elektrycznej, którą zużył KAP, nie może w zły sposób wpłynąć na zmianę taryfy przez pozostałych nabywców.

Prezes zarządu EPCG, Srđan Kovačević oświadczył, że trzeba natychmiast rozwiązać problem zaopatrzenia KAP w prąd, ponieważ „wchodzi w szarą strefę”, co może podważyć stabilność systemu.

KAP od października zeszłego roku do 1 stycznia bieżącego roku zaopatrywał w prąd Montenegrobonus, a od początku 2013 roku robi to CGES – ustalono na posiedzeniu Komitetu ds. Ekonomii, Finansów i Budżetu, które odbyło się 22 lutego br. Przewodniczący, Aleksandar Damjanović dodał także, że najważniejsza osoba z EPCG przyznała, że CGES nielegalnie zaopatruje KAP w prąd i zażądał od RAE, by to zbadał.

Końcowe sprawozdanie z kontroli pojawi się po zebraniu wszystkich informacji i zostanie umieszczone na stronie internetowej RAE.

 

Źródło: vijesti.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE