Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Lider Socjalistycznej Partii Ludowej z wizytą w Brukseli

Czarnogóra: Lider Socjalistycznej Partii Ludowej z wizytą w Brukseli

Milić w Brukseli - portalanalitika.me

Lider Socjalistycznej Partii Ludowej (SNP) Srđan Milić udał się z wizytą do Brukseli, gdzie zapoznał urzędników Unii Europejskiej z sytucją w przemyśle energetyczno-metalurgicznym Czarnogóry kładąc szczególny nacisk na strategię polityki gospodarczej  dotyczącej przemysłu i podkreślał konieczność przyjęcia planu restrukturyzacji KAP.

Biorąc pod uwagę fakt, że solidarność społeczna w Czarnogórze jest poważnie naruszona, Milić poinformował swoich rozmówców o propozycjach rozwiązania kwestii dotyczących ochrony praw pracowników i najbardziej zagrożonych grup społecznych – oświadczyła partia SNP.

Podczas swojej wizyty w Brukseli Milić spotkał się z komisarzem ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa w Komisji Europejskiej Stefanem Füle, z dyrektorem Generalnej Dyrekcji ds. Rozszerzenia UE Stefano Sannino oraz byłym ministrem spraw zagranicznych Słowacji Eduardem Kukanem. W spotkaniu uczestniczyli między innymi szef departamentu ds. Czarnogóry i Chorwacji w Generalnej Dyrekcji ds. Rozszerzenia Dirk Lange i Ivo Vajgl. Tematem dominującym  podczas wszystkich spotkań było przestrzeganie prawa, reformy administracji pubicznej i społeczno-gospodarczy rozwój Czarnogóry, które jak zaznaczył Milić, są priorytetami kraju w drodze do UE.

Zdaniem Srđana Milicia najważniejszą kwestią w tej chwili jest jak najszybsze zakończenie i dostarczenie Komisji Europejskiej dwóch planów działania będącymi kryterium do otwarcia rozdziałów 23. i 24. – Prawa podstawowe i sprawiedliwość oraz Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo. Jak zaznaczył Milić, od jakości tych planów będzie zależała ocena Komisji Europejskiej i państw członkowskich opiniująca,  czy Czarnogóra jest gotowa na otwarcie rozdziałów 23 i 24.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

 

 

 

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE