Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra, Macedonia i Serbia chcą obniżenia cen roamingu
roaming na Bałkanach - seebiz.net

Czarnogóra, Macedonia i Serbia chcą obniżenia cen roamingu

Macedońska Agencja Komunikacji Elektronicznej (AEK)  wystąpiła z inicjatywą spotkania  w  czerwcu z przedstawicielami z przedstawicielami analogicznych instytucji Czarnogóry i Serbii, na którym będą omawiane możliwości zmniejszenia cen roamingu w regionie Bałkanów.

Jak powiedział wcześniej dyrektor AEK Robert Ordanovski, regulatorzy z Macedonii, Czarnogóry i Serbii będą rozmawiać o możliwości zniesienia opłat roamingowych w przypadku połączeń między tymi trzema krajami i podpisania trójstronnego porozumienia, przy czym najpierw ograniczenie cen roamingu najpierw obowiązałoby między tymi trzema państwami, a później mogłoby być rozszerzane także na inne kraje.

W końcu marca Ministerstwo Handlu i Telekomunikacji Serbii i Serbski Urząd Komunikacji Elektronicznej (RATEL) osiągnęli porozumienie w sprawie przedstawienia Komisji Europejskiej inicjatywy zmniejszenia cen roamingu dla obywateli Serbii korzystających z usług mobilnej telefonii podczas pobytu w krajach UE.

Na korzyść takiego rozwiązania przemawia także rozporządzenie UE z 13 czerwca 2012 r., ratyfikowane przez Parlament Europejski. Według tego dokumentu ceny roamingu dla użytkowników końcowych są ograniczone do kwoty 29 eurocentów za minutę dla połączeń wychodzących i 8 eurocentów dla przychodzących. Także ceny wiadomości wychodzących i przychodzących wiadomości sms są ograniczone, z zastrzeżeniem, iż w następnych latach będą  dalej obniżane. Na tej podstawie Ministerstwo Handlu i Komunikacji i RATEL, we współpracy z przedstawicielami ministerstw i agencji regulacyjnych Czarnogóry i Macedonii przedstawili inicjatywę, aby KE rozpatrzyła możliwość rozszerzenia zastosowania Rozporządzenia o ograniczeniu cen roamingu także w krajach bałkańskich.

W związku z tym w przygotowaniu jest obecnie „Biała księga”, która doprecyzuje wszystkie aspekty przyjęcia rozporządzenia w Czarnogórze, Macedonii i Serbii, wraz z datami wejścia  w życie i postanowieniami korzystnymi dla wszystkich państw sygnatariuszy. Inicjatywa uregulowania cen roamingu w tych trzech krajach wraz z zastosowaniem rozwiązań prawnych i standardów UE, jeżeli tylko jest to możliwe przed rzeczywistym przystąpieniem do UE, przyczyni się przybliżeniu tych państw wspólnocie europejskiej.

Jak twierdzi RATEL, Komisja Europejska z inicjatywy tych trzech krajów, posiadających status obserwatora przy BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej), wyraziła opinię, że kraje kandydujące do UE mogą sięgnąć po możliwość regulowania cen roamingu zarówno połączeń wychodzących jak i przychodzących w procesie integracji, poprzez Porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu. Oficjalna procedura przewiduje bezpośrednie zwracanie się rządów krajów kandydujących  do KE z żądaniem, aby Rozporządzenie o ograniczeniu cen roamingu było uwzględnione w porozumieniu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Takie rozwiązanie, bezsprzecznie korzystne dla użytkowników telefonii komórkowej nie wzbudza entuzjazmu wśród operatorów sieci komórkowych. Operatorzy mobilnej telefonii działający na terenie państw wnoszących inicjatywę obniżenia opłat na razie nie chcą się na ten temat wypowiadać – ponieważ jak twierdzą – nie są o niej poinformowani.

Źródło: seebiz.net

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE