Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Maguire naciska na czarnogórski rząd w sprawie Fjordu

Czarnogóra: Maguire naciska na czarnogórski rząd w sprawie Fjordu

Do czarnogórskich władz został wystosowany list od irlandzkiego biznesmena Louisa Maguire’a, który domaga się, aktywnego włączenia Podgoricy w działania dotyczące postępowania upadłościowego kotorskiego przedsiębiorstwa hotelarsko – turystycznego Fjord.

Fjord popadł w kłopoty w 2003 roku, kiedy to długi z tytułu niezapłaconych należności sięgnęły 2,3 mln EUR. Wszystkie zostały tymczasowo uregulowane, kiedy w listopadzie 2011 r. irlandzcy inwestorzy zapłacili za hotel 5,5 mln EUR głównemu udziałowcowi, firmie Alfa Invest, Veselina Barovicia i przedstawili plan reorganizacji.

Maguire zainwestował wówczas pieniądze wraz ze swym wspólnikiem Michaelem Fingletonem, z którym w 2005 roku założył New Fjord Development –  z czasem jednak biznesmeni poróżnili się i zarzucili projekty wspólnych interesów.

Ministerstwo Turystyki potwierdza, że list Magiure’a otrzymało, ale nie zamierza podejmować żadnych działań, gdyż rozstrzyganie sporów między biznesmenami nie leży w ich kompetencji, a rząd nie zamierza też wywierać nacisku na niezawisłe sądy. Identyczne pisma irlandzki inwestor wystosował także do Ministerstw Finansów i Sprawiedliwości.

Magiure próbuje naciskać na Podgoricę, po tym, jak Urząd ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy ogłosił w grudniu ubiegłego roku, że Michael Fingleton jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy w związku z zakupem Fjordu.

Jak poinformował syndyk masy upadłościowej Miko Radifković, termin zgłaszania projektów reorganizacji Fjordu upływa 6 marca. Maguire, na rozwój przedsiębiorstwa zaoferował 470 mln EUR.

Źródło: seebiz.eu, cafemontenegro.com

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE