Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Małe zainteresowanie żywnością ekologiczną

Czarnogóra: Małe zainteresowanie żywnością ekologiczną

Pomimo dogodnych warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, Czarnogóra nie wykorzystuje do końca swoich możliwości. Największym problemem jest mały popyt na towary tego pochodzenia, co w dużej mierze wynika z nieświadomości ludzi na temat zdrowego żywienia. Do takiego wniosku doszła Agencja Ochrony Środowiska, która na ostatnim spotkaniu okrągłego stołu poruszyła temat produkcji żywności ekologicznej w Czarnogórze oraz wyzwań i możliwości związanych z tą gałęzią rolnictwa.

W Czarnogórze zarejestrowanych jest 100 producentów żywności ekologicznej, co stanowi bardzo małą liczbę – uważa minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Tarzan Milošević. Powodem tego są krążące wśród producentów żywności stereotypy, z jednej strony o wysokich kosztach utrzymania produkcji żywności ekologicznej, a z drugiej strony przekonanie o braku zapotrzebowania na ten rodzaj produktów. Minister planuje podjęcie działań, które mogłyby przyciągnąć potencjalnych producentów, a byłaby to pomoc w uzyskaniu certyfikatu jakości i wsparcie finansowe  ̶ dwa razy większe niż dla producentów zwykłej żywności. Dodatkowym źródłem dofinansowania miałby być projekt przeprowadzany wspólnie z Danią, która jednak wymaga, by do końca 2012 r. w Czarnogórze zarejestrowało się jeszcze 50 producentów. W tym momencie na rynku jest zbyt mała konkurencja, która sprawia, że jeden producent zaopatruje w ekologiczne zioła całe wybrzeże.

Dyrektor Agencji Ochrony Środowiska Daliborka Pejović uważa, że Czarnogóra stoi przed ogromnym wyzwaniem, które polega na chronieniu produkcji rodzimej, ale i promowaniu towarów, które odznaczają się wysoką jakością i powinny znaleźć się na rynku czarnogórskim. Podkreśliła także, że duży potencjał, by zaistnieć na rynku żywności ekologicznej, mają tradycyjne produkty krajowe.

Źródło: bankar.me, portalanalitika.me

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE