Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Minister obrony z wizytą w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
siedziba ONZ

Czarnogóra: Minister obrony z wizytą w siedzibie ONZ w Nowym Jorku

Minister obrony Milica Pejanović Đurišić spotkała się w czwartek w Nowym Jorku z podsekretarzem ONZ ds. Operacji Pokojowych Hervé Ladsousem i Wysokim Komisarzem ds. Rozbrojenia Vriginią Gambą.

W rozmowie z  Ladsousem minister poinformowała o działalności na rzecz nowego Strategicznego Przeglądu Obronnego, który stwarza nową wizję dalszego rozwoju Czarnogórskiej Armii Narodowej, ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie wymaganego stopnia interoperacyjności do dalszego udziału w misjach pokojowych i operacjach.

Đurišić podkreśliła gotowość Czarnogóry, aby kontynuować aktywny udział w zakresie szerzenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wyraziła również gotowość do podjęcia współpracy z Wydziałem ONZ ds. Misji Pokojowych, m.in. poprzez wsparcie logistyczne.

Podczas dyskusji z Gambą, minister zaznaczyła, że dzięki konsekwentnej i podstawowej realizacji porozumień i konwencji międzynarodowych Czarnogóra wywiązuje się ze swoich obowiązków w dziedzinie rozbrojenia. Dodała, iż biorąc pod uwagę ryzyko związane z nadmiarem broni, Czarnogóra zdecydowanie poradziła sobie z zagrożeniami i i konsekwencjami, które temu towarzyszą. Đurišić wspomniała o pomyślnym wdrożeniu programu niszczenia nadwyżek broni.

Gamba zwróciła uwagę na znaczenie podpisania Traktatu w Sprawie Handlu Bronią (ATT), dzięki czemu Czarnogóra znalazła się wśród pierwszych 65 państw-sygnatariuszy. Ogłosiła ona także utworzenie funduszu wsparcia ułatwiającego krajom ratyfikację i implementację ATT, który będzie dostępny dla wszystkich państw-sygnatariuszy. Według niej, doświadczenie Czarnogóry w zakresie rozbrojenia może posłużyć jako pozytywny przykład dla innych krajów.

Podczas wizyty minister obrony Milica Pejanović Đurišić spotkała się również z ambasadorami, przedstawicielami państw członkowskich ONZ i NATO, których poinformowała o postępie w dziedzinie integracji, zwłaszcza w tej części, która jest komplementarna do integracji z NATO oraz o postępującej stabilizacji w regionie.

Źródło: gov.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE