Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Ministerstwo finansów nie planuje podniesienia stawki podatku VAT w 2013 r.

Czarnogóra: Ministerstwo finansów nie planuje podniesienia stawki podatku VAT w 2013 r.

Ministerstwo Finansów, wbrew zaleceniom Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG), na razie nie przewiduje podniesienia stawki podatku VAT  w szkicu ustawy budżetowej na nadchodzący rok.

Zwiększenie stawki podatku VAT, jest jedną ze 193 wskazówek dotyczących polityki finansowej w 2013 r., jakie CBCG dostarczyła rządowi. Zdaniem Banku Centralnego niska stawka VAT jest rezerwą, którą będzie można wykorzystać, jeżeli dojdzie do pogorszenia sytuacji finansów publicznych. Należy przez to rozumieć rosnące koszty obsługi długu zagranicznego oraz ciągle nierozwiązany problem znalezienia inwestora dla Kombinatu Aluminium w Podgoricy (KAP). Ewentualna przesłanki skłaniające do  podwyżki VAT oraz następstwa takiej decyzji będą  tematem rozważań Ministerstwa Finansów oraz rządu Czarnogóry, poinformowano w oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Propozycja Banku Centralnego o podniesieniu stawki podatku VAT nie jest zaskakująca, oceniają fachowcy, ale w przypadku złej sytuacji ekonomicznej po prostu rozsądna. Decyzja taka będzie konieczna jeśli korekta budżetu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, podatek VAT jest bowiem najłatwiej ściągalnym, a także najmniej wpływa na aktywność ekonomiczną i konkurencyjność gospodarki. Dodatkowym argumentem na rzecz podniesienia stawki podatku od towarów i usług, jest rozwinięta branża turystyczna, która odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju.

Wśród innych propozycji CBCG są m.in. ustanowienie długoterminowej polityki fiskalnej wraz z sankcjami w razie jej nieprzestrzegania, a także zwiększenie budżetu dla rolnictwa i skierowanie pieniędzy na te obszary, w których możliwy jest widoczny postęp, modernizacja i zwiększenie produkcji – do tej kategorii zaliczono uprawę winorośli, oliwek, wczesnych warzyw i owoców oraz hodowlę owiec.

Analitycy finansowi są zgodni, że jedynym sposobem uzdrowienia systemu finansowego kraju  jest stworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego oraz redukcja zadłużenia, w czym pomóc ma zwiększenie przychodów do budżetu i zmniejszenie wydatków. W przypadku takich oszczędności zwiększenie stawki podatku VAT o 2% (obecnie wynosi 17%) w najmniejszym stopniu wpłynie na obniżenie standardu życia obywateli – twierdzi CBCG.

Odmiennego zdania są organizacje broniące praw konsumentów – jak wskazują (a trudno odmówić im racji) podniesienie stawki VAT spowoduje automatyczne podwyżki cen wszystkich artykułów i jak zwykle koszt reformy zostanie przerzucony na obywateli. Handlarze, producenci i importerzy nie omieszkają wykorzystać sytuacji do znacznych podwyżek. Przeciwni zmianom są jednak nie tylko konsumenci, ale także przedsiębiorcy – Czarnogóra ma wprawdzie jedną z najniższych stawek VAT w regionie, ale nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla jej podwyższania. W obecnej sytuacji każda nieprzemyślana decyzja fiskalna może przynieść wielkie szkody przedsiębiorczości, w tym doprowadzić do zwiększenia kosztów rozpoczęcia działalności i zmniejszenia popytu na produkty, a więc w efekcie zmniejszenia obrotu – mówi przedstawiciel unii pracodawców.

Źródło: vijesti.me, vijesti.me, pobjeda.me, pobjeda.me, portalanalitika.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE