Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Ministerstwo Finansów przygotowuje oręż do walki z zadłużeniem

Czarnogóra: Ministerstwo Finansów przygotowuje oręż do walki z zadłużeniem

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o odpowiedzialności finansowej, która powinna zacząć obowiązywać 1 stycznia 2013 r. Konsultacje publiczne ws. ustawy potrwają do 16 grudnia.

Jej celem jest zmniejszenie bieżących wydatków i redukcja zadłużenia, a także prowadzenie odpowiedzialnej i ostrożnej polityki finansowej państwa. Ustawa o odpowiedzialności finansowej przewiduje, że projekt ustawy budżetowej będzie przygotowywany i realizowany zgodnie z zawartymi w niej zasadami odpowiedzialności finansowej, według których bieżące wydatki nie mogą być wyższe od przychodów, a polityka finansowa będzie prowadzona w ostrożnie i odpowiedzialnie w celu zachowania stabilności finansowej państwa. W projekcie przewidziano, że wydatki mogą rosnąć najwyżej do poziomu nominalnego wzrostu PKB. Jeżeli stopa realnego wzrostu gospodarczego wzrośnie ponad 5%, to wówczas zostanie osiągnięta nadwyżka budżetowa wysokości co najmniej 1,5%, która zostanie wykorzystana do zmniejszenia długu publicznego, przewiduje projekt. Dług publiczny nie może natomiast przekroczyć 30% PKB, nie przedstawiono jednak sposobu na redukcję długu z obecnego poziomu, który wynosi niemal 52% PKB. Znacznie ograniczono także możliwość udzielania inwestycjom gwarancji rządowych; według projektu mogłyby być udzielane tylko dla projektów o znaczeniu strategicznym, a łączna kwota gwarancji nie może przekroczyć 10% PKB. Rząd może zadecydować o zwiększeniu zadłużenia tylko w celu finansowania projektów infrastrukturalnych oraz w przypadku zdarzeń losowych, jak np. anomalie pogodowe. Nie będzie możliwe natomiast zwiększanie zadłużania w celu finansowania deficytu budżetowego, praktyka dotychczas stosowana nagminnie

Jeżeli w toku realizacji budżetu dojdzie do odstąpienia od założeń zapisanych w rocznym planie wydatków minister finansów powinien  powiadomić rząd i przedstawić sprawozdanie zawierające przyczyny odstąpienia od założeń wraz z propozycjami ich wyeliminowania.

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE