Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Młodzi rolnicy z wizytą w Polsce
poljoprivreda-seebiz.eu

Czarnogóra: Młodzi rolnicy z wizytą w Polsce

Grupa czarnogórskich rolników, przedstawiciele służb doradczych i mediów przebywali ze studyjną wizytą w Polsce – kraju, który w okresie negocjacji przedakcesyjnych osiągnął wielki postęp w obszarze rolnictwa. Młodzi wytwórcy rolni ze wszystkich regionów Czarnogóry zajmujący się uprawą owoców oraz hodowlą zwierząt mieli okazję zapoznać się ze sposobami jakie ich polscy koledzy wykorzystywali w celu poszerzenia i organizowania produkcji rolnej, wdrażania standardów UE, wykorzystania funduszy UE, powiązywania produkcji i przetwórstwa, uzyskania konkurencyjności na europejskim rynku oraz korzyści płynące z przyłączania się rolników do grup producentów.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez czarnogórskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników. Rolnicy odwiedzili gospodarstwa które zajmują się sadownictwem, produkcją owoców, mleka, owczego mięsa oraz agroturystyką. Oprócz poznawania sposobów produkcji, goście zapoznawali się z przechowywaniem, sortowaniem, przetwarzaniem i pozycjonowaniem produktów na rynku.

Pierwszego dnia wizyty delegację przyjął minister Marek Sawicki. Odpowiadając na pytanie w czym tkwi sekret, że Polska zdołała maksymalnie wykorzystać fundusze przedakcesyjne i przez 10 lat członkostwa w UE zwiększyła produkcję rolną o 40% a eksport żywności pięciokrotnie, minister podkreślił, że o sukcesie przesądziły przemyślane projekty rozwojowe, dobra organizacja rolników i współpraca z administracją, modernizacja obszarów rolnych, wprowadzanie unijnych standardów oraz produkcja wysokiej jakości ekologicznej żywności.

Na prezentacji o wpływie członkostwa w UE na rolnictwo i sektor spożywczy w Polsce zorganizowanej podczas wizyty u ministra Sawickiego, rolnicy usłyszeli, że przystąpienie do UE doprowadziło do wielu pozytywnych zmian w kraju. Rezultatem jest m.in. lepszy klimat inwestycyjny, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, wzrost dochodów rolników, restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa, wykorzystanie przewagi w kwestii konkurencyjności, dostosowanie do norm unijnych zarówno na poziomie gospodarstw jak i przetwórstwa.

Dzisiaj średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 10 ha, a wzrost realnych dochodów rolników w porównaniu z 2003 r. wynosi 190%. Polska jest europejskim liderem w dziedzinie produkcji jabłek, malin, aronii, drobiu i wieprzowiny.

Szczególnie korzystne dla czarnogórskich rolników było zapoznanie się z modelami organizacji polskich rolników zgodnymi z polityką UE w tym obszarze. Na wykładzie „Wspólna organizacja rynku produktów rolnych w Polsce” podkreślano, że polscy rolnicy organizują się w grupy producentów rolnych (ok. 20 członków) oraz organizacje (ponad 50 członków). W ten sposób mają lepsza pozycję przy dotarciu do konsumentów oraz większy wpływ na kształtowanie cen. Celem wspólnej organizacji rynku jest poprawa konkurencyjności i zrównoważona produkcja zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym, ograniczenie wahań przychodów producentów rolnych powodowane niestabilnością rynku, zwiększenie konsumpcji produktów rolnych oraz zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.

Polska jest jednym z krajów UE realizujących program „Warzywa i owoce w szkołach”, który przewiduje bezpłatne rozdawanie w szkołach podstawowych warzyw i owoców dzieciom z klas I-III, aby wyrobić w najmłodszych zdrowe nawyki żywieniowe. Realizacji programu, w większości finansowanego przez UE, towarzyszą akcje edukacyjne oraz inne działania ukierunkowane na zdrowy tryb życia. Zwiedzanie polskich gospodarstw pokazało, że wprowadzenie nowoczesnych technologii do produkcji rolnej może podnieść jakość i zmniejszyć koszty produkcji. Jednym z przykładów jest uprawa owoców przy wykorzystaniu mikroorganizmów, które pełnią zarówno funkcję nawozu jak i chronią przed chorobami, co w późniejszym okresie skutkuje zmniejszeniem ilości kuracji grzybobójczych.

Niezwykle cenne dla czarnogórskich producentów owoców była informacja, że plony jabłoni z powierzchni 1 ha wahają się w granicach 50-100 ton, natomiast plony poniżej 40 ton są nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Równie ważne jak wielkość plonów są możliwości odpowiedniego przechowywania i sortowania owoców.

Chociaż wedle przewidywanego programu goście oczekiwali wizyty w zwykłym gospodarstwie hodującym owce, odwiedziny gospodarstwa niezwykle ich zaskoczyły, ponieważ podstawowa produkcja gospodarstwa była niemal w całości roślinna. Właściciel gospodarstwa posiada ponad 700 ha ziemi, sprzęt rolniczy oraz silosy i zajmuje się przede wszystkim uprawą zbóż i rzepaku. Hodowla owiec także jest częścią działalności gospodarstwa i pozostałością z dawniejszych czasów. Ten rolnik co roku zwiększa obszar upraw poprzez dokupowanie dodatkowych hektarów lub karczowanie lasu. Największym zainteresowaniem czarnogórskich rolników cieszył się temat subwencji do każdego hektara upraw, ale dowiedzieli się, że w przypadku gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 300 ha jest ono traktowane już jako firma i dopłaty do każdego hektara są nieco mniejsze.

Gościom spodobał się także pomysł biznesowy zaobserwowany w jednym z rodzinnych gospodarstw, zajmujących się wyciskaniem soków z warzyw i owoców oraz działalnością usługową. Domownicy przedstawili typ mobilnego urządzenia do wyciskania soków, które w czasie krótszym od godziny myje, rozdrabnia, wyciska i pasteryzuje owoce, w rezultacie czego otrzymuje się produkt finalny, tzn. sok bez wody, cukru i konserwantów, pakowany w specjalne worki z zaworem. Ten typ mobilnego urządzenia do wyciskania soków z pewnością okaże się właściwy także dla czarnogórskich gospodarstw, które zamierzają zajmować się przetwórstwem owoców i działalnością usługową.

Podczas wizyty goście odwiedzili także fermę krów oraz grupę wytwórców owoców i warzyw „Witaminka”. Młodzi czarnogórscy rolnicy mogli zapoznać się z intensywną uprawą jabłek wraz z całym niezbędnym zapleczem. Większość sadów z jabłkami w Polsce nie jest objęta ochroną przed gradem, ponieważ ten zdarza się rzadko, ale ponieważ wiele towarzystw ubezpieczeniowych wymaga takiej formy ochrony niektórzy wytwórcy decydują się na zamontowanie siatki.

Polscy rolnicy są dobrze zorganizowani także na poziomie lokalnym, co widać chociażby na przykładzie Szadku, gdzie na targowisku rolnicy sprzedają lokalne produkt, a samo targowisko zostało zbudowane zgodnie z europejskimi standardami i w większości z funduszy pozyskanych z UE.

Polskę i Czarnogórę łączy wiele cech wspólnych, chociażby umiejętność promocji produktów tradycyjnych. Takie produkty najłatwiej trafiają do odbiorców za pośrednictwem agroturystyki, co szczególnie widoczne było podczas ostatniego noclegu czarnogórskiej delegacji w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Gospodarze zajmują się produkcja rolną, a oprócz tego przygotowują tradycyjne specjały, organizują pobyty dla gości i różne formy aktywności w plenerze, a przez to promują rodzimą kulturę i obyczaje, co jest ofertą doskonale trafiającą do turystów z europejskich metropolii.

Studyjna wizyta w Polsce jest tylko jednym z działań edukacyjnych dla czarnogórskich rolników zorganizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym czasie inna grupa rolników odbyła podobną wizytę w Austrii. Tego rodzaju inicjatywy będą kontynuowane przez ministerstwo, a ich celem jest zapoznanie czarnogórskich rolników z europejskimi standardami.

Źródło: portalanalitika.me, zzcnmr.pl

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE