Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Mojkovac wkrótce się zazieleni

Czarnogóra: Mojkovac wkrótce się zazieleni

W końcu zostały zakończone przygotowania pod tereny zielone nieużytkowanych ziem w Mojkovcu. Na realizację tej części projektu zwanego „Crnagoraput” władze Czarnogóry planują przeznaczyć 18 ha ziemi.

Nowo planowane tereny zielone powstaną na miejscu wcześniejszej kopalni
ołowiu i cynku „Brskovo“, przekształconej w późniejszym czasie w składowisko śmieci.

Według nieoficjalnych informacji całkowity koszt przygotowania 18 ha terenu do zasiewu – wysypania dziesięciocentymetrowej warstwy podłoża oraz samego siewu trawy wyniesie ok. 150 tys. EUR. Inwestycje te zostaną w całości sfinansowane ze środków publicznych. Jako, że lokalny budżet jest ograniczony, władze utrzymują, że na dziś dzień planuje się wyłącznie obsianie terenów trawą.

Przywrócenie zdewastowanego obszaru do obecnego stanu trwało 6 lat. Dotychczasowe wydatki związane z rewaloryzacją gruntu szacuje się na 10,6 mln EUR, z czego większą część tej sumy sfinansowano ze środków publicznych. W dalszych planach władze zamierzają wybudować na tym terenie oczyszczalnię ścieków, co podniesienie standard życia mieszkańców Mojkovca.

W związku z tym, że plany urbanistyczne przewidują utworzenie w tym miejscu  ośrodka sportowo-rekreacyjnego, nowo powstałe tereny zielone mogą stać się bardzo atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów.

 

Źródło: pobjeda.me, montenegro-info.net

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE