Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Nie ma porozumienia w sprawie dostaw prądu dla KAP

Czarnogóra: Nie ma porozumienia w sprawie dostaw prądu dla KAP

KAP - vijesti.me

Elektroprivreda (EPCG) i Operator Systemu Przesyłowego (CGES) nie osiągnęli w terminie przewidzianym przez RAE (Urząd Regulacji Energetyki) porozumienia w sprawie wzajemnych praw i obowiązków w kwestii zaopatrzenia w energię elektryczną Kombinatu Aluminium w Podgoricy. W związku z tym CGES poprosił RAE o wstrzymanie postępowania w sprawie tymczasowego odebrania licencji z powodu niepodpisania umowy z EPCG w zaplanowanym przez RAE terminie. W zaistniałej sytuacji oczekiwane jest posunięcie REA, która na następnym posiedzeniu rozpatrzy propozycje CGES i odniesie się do zawartych w niej propozycji.

CGES poinformował, że mimo przekroczenia terminu dalej prowadzone są negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia, chociaż obecnie brana pod uwagę jest także możliwość tymczasowego wstrzymania dostaw energii elektrycznej dla KAP.

CGES przed kilkoma dniami dostarczył EPCG propozycję umowy o regulacji wzajemnych praw i obowiązków, który jednak został odrzucony przez Elektroprivredę, ponieważ wedle wyjaśnień przedstawicieli firmy, nie ma żadnej gwarancji, że dostarczona energia zostanie opłacona. EPCG twierdzi, iż w propozycji umowy nie ma szczegółowych warunków płatności za  energię elektryczną, która teoretycznie była używana przez operatora do bilansowania handlowego, natomiast praktycznie zużywana przez KAP. CGES, zgodnie z obowiązującymi przepisami przez ostatnie dwa miesiące miał  możliwość, aby zalegającemu z opłatami użytkownikowi ograniczyć dostęp do energii elektrycznej lub nawet całkowicie odłączyć go od systemu przesyłowego.

Jak ocenił marszałek sejmu Ranko Krivokapić, to dowód, że w Czarnogórze nie obowiązuje zasada równości wobec prawa – obywatelom odłącza się prąd z tytułu zaległości w wysokości 100 EUR, a przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za dług w wysokości 51 mln EUR.

KAP mimo zaległości nadal jest zaopatrywany w prąd i w pewnym sensie zdaje sobie sprawę ze swojej bezkarności; odłączenie Kombinatu Aluminium od prądu oznacza bowiem wstrzymanie produkcji i de facto koniec przemysłu aluminiowego w Czarnogórze. Tego nie chce prezydent Milo Đukanović, który  produkcję aluminium uważa za jedną z najważniejszych gałęzi krajowego przemysłu.

RAE  w ramach programowej działalności kontrolowała działalność EPCG, CGES i COTEE w celu stwierdzenia aktualnego stanu w związku z  problemami zaopatrzenia KAP w energię elektryczną, pod kątem przestrzegania zobowiązań przewidzianych prawem, obowiązującymi licencjami i prawami rynku. We wtorek poinformowano, że obywatele nie zostaną pozbawieni dostaw prądu nawet w przypadku tymczasowego odebrania licencji EPCG i CGES.

Źródło: vijesti.me, pobjeda.me

 

 

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE