Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra nie pozwoli na budowę hydroelektrowni na Limie bez konsultacji

Czarnogóra nie pozwoli na budowę hydroelektrowni na Limie bez konsultacji

hydroelektrownia - portalanalitika.me

Nie milkną kontrowersje wokół planowanych serbskich inwestycji zakładających budowę hydroelektrowni Brodarevo I i II na rzece Lim. Ministerstwo Turystyki i Zrównoważonego Rozwoju Czarnogóry 8 stycznia wystosowało drogą dyplomatyczną pisemną prośbę do serbskiego przedstawicielstwa Konwencji  żądając udostępnienia studium oceny oddziaływania projektu na środowisko naturalne oraz pozostałych dokumentów związanych z budową hydroelektrowni w pasie przygranicznym.

Działania takie zostały podjęte po uzyskaniu informacji o organizacji debaty publicznej na temat budowy hydroelektrowni,  połączonej z prezentacją studium oceny wpływu budowy obiektów hydroenergetycznych na środowisko naturalne, organizowanej przez serbskie Ministerstwo Energetyki, Rozwoju i Ochrony Środowiska Naturalnego.  Kroki takie zostały podjęte, ponieważ Serbia nie powiadomiła o możliwości udziału Czarnogóry w międzyrządowych konsultacjach nt. budowy obiektów hydroenergetycznych w terenie przygranicznym, co gwarantuje Konwencja Espoo. Wiceminister Turystyki i Zrównoważonego Ivana Vojinović podkreśliła, że strona czarnogórska będzie dążyć do udziału w konsultacjach, a także podejmie kroki prawne i administracyjne przewidziane umowami międzynarodowymi w celu ochrony swoich interesów.

W debacie publicznej nie uczestniczyli przedstawiciele rządu Czarnogóry ponieważ  nie zostali o niej oficjalnie powiadomieni, a przedstawiciele organizacji pozarządowych opuścili debatę, gdy organizatorzy odmówili wyjaśnienia powodu nieprzestrzegania przyjętej procedury prawnej. Zdaniem organizacji pozarządowych Euromost i Mreža Sjevera, budowa hydroelektrowni Brodarevo I i Brodarevo II spowoduje zatopienie 9 km2 należących do terytorium Czarnogóry, więc nie pozostanie bez wpływu na otoczenie.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza próba uzyskania przez Czarnogórę dokumentacji dotyczącej wpływu na środowisko planowanej inwestycji. Z początkiem października 2012 r. Czarnogóra za pośrednictwem serbskiej ambasady zażądała od Serbii wymiany informacji o inwestycjach na terenach przygranicznych w celu przeprowadzenia konsultacji o możliwym wpływie środowiskowym na terytorium Czarnogóry przy realizacji przez Serbię projektu budowy hydroelektrowni Brodarevo I i II na rzece Lim, jednakże nie doczekała się odpowiedzi.

Po ponowieniu prośby strona serbska zobowiązała się, że całą dokumentacja dotycząca projektu zostanie dostarczona do końca bieżącego tygodnia.

Oba kraje są sygnatariuszami Konwencji Espoo, której celem jest przeciwdziałanie, zmniejszenie i ograniczenie znaczących szkód środowiskowych w kontekście transgranicznym.

 

Źródło: portalanalitika.me, pobjeda.me, portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE