Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: W styczniu nienacznie wzrosła liczba zadłużonych przedsiębiorstw

Czarnogóra: W styczniu nienacznie wzrosła liczba zadłużonych przedsiębiorstw

Bank Centralny Czarnogóry - portalanalitika.me

W końcu stycznia w Czarnogórze zablokowane konta miało 12 290 przedsiębiorstw i przedsiębiorców  (tzn. nieznacznie więcej niż w grudniu), chociaż ogólna suma długów wynosiła 430,4 mln EUR, czyli o 3,43% mniej niż w ostatnim miesiącu ub. – podał Bank Centralny Czarnogóry (CBCG).

W opracowaniu przedstawionym przez Bank Centralny zaznaczono, że nagromadzenie długów jest relatywnie duże – dziesięciu największych dłużników (0,08% zadłużonych) odpowiada za 26,49%  ogólnej sumy długu – tym podmiotom gospodarczym zablokowano na rachunkach bankowych 114 mln EUR. Ponad połowa sumy zabezpieczonej na poczet długów (215,86 mln EUR) przypada na 50 największych dłużników, którzy stanowią zaledwie  0,41% wszystkich zalegających z należnościami.

Blokada rachunków na okres nie przekraczający jednego roku została nałożona na  2 256 przedsiębiorstw zalegających ze spłatą, których  konta bankowe zostały obciążone na łączną kwotę 50,26 mln EUR, co wynosi 11,68% całkowitej sumy zabezpieczonych należności. W czasie dłuższym niż rok pod blokadą znajdowało się ponad 10 034 podmiotów gospodarczych, którym zablokowano łączną kwotę w wysokości 380,18 mln EUR. W stałej blokadzie trwającej ponad 30 dni znajdowały się 2 374 przedsiębiorstwa, którym zablokowano łącznie 408,99 mln EUR, co stanowi 95,03% całkowitej sumy, natomiast na  czas krótszy niż 30 dni i sumę mniejszą od 10 tys. EUR zablokowano 9 916 podmiotów gospodarczych, których ogólna suma długów szacowana jest na 21,4 mln EUR.

Według szacunków Banku Centralnego Czarnogóry w końcu stycznia prowadziło w  Czarnogórze własną działalność  52 004 przedsiębiorstw i indywidualnych przedsiębiorców, co znaczy, że ich liczba zmniejszyła się o 85 w odniesieniu na grudzień ub.

Źródło: portalanalitika.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE