Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Niewiele kobiet w gospodarce i polityce

Czarnogóra: Niewiele kobiet w gospodarce i polityce

konferencja CEMI - cemi.org.me

Odnosząc się do procesu akcesyjnego Czarnogóry do UE ambasador USA Sue Kay Brown powiedziała w czwartek na panelu dyskusyjnym dotyczącym tradycyjnej czarnogórskiej moralności, że kraj musi popracować nad równouprawnieniem kobiet. Jak zaznaczyła, konieczne jest zwiększenie reprezentacji kobiet we wszystkich sferach życia, w czym powinni pomóc również mężczyźni.

Jej zdaniem państwo nie może być w pełni demokratyczne i wolne oraz nie może osiągnąć sukcesu ekonomicznego jeśli kobiety nie są zaangażowane w sektorach gospodarczym i politycznym. Żaden kraj nie może się rozwijać bez wsparcia ze strony kobiet jako równoprawnych uczestników tego procesu i to właśnie powód dla którego w USA równość płci jest kluczowa do osiągnięcia pokoju i postępu – podkreśliła Sue Kay Brown dodając, że potrzebne są silne instytucje, które reprezentują prawa kobiet. Jednocześnie ambasador USA pochwaliła wybór Sonji Nikčević na przewodniczącą Zgromadzenia Gminnego Nikšić. Przypomniała również o sukcesie żeńskiej drużyny piłki ręcznej, a zwłaszcza o paraolimpijce Marijanie Goranović i jej znaczącym wpływie w promocję Czarnogóry.

Podkreśliła jednakże, iż Czarnogóra musi dołożyć więcej starań, aby zapewnić kobietom otrzymanie takich samych możliwości jak mężczyznom. Według MONSTAT (Czarnogórski Urząd statystyczny – przyp. red.) tylko jedna na 134 kobiet pełni kierownicze stanowisko w rządzie, podczas gdy ten wskaźnik dla mężczyzn wynosi jeden na 18. Zwróciła także uwagę, iż choć to kobiety w Czarnogórze są lepiej wykształcone, to aż 90% firm w państwie należy do mężczyzn.

Wiceminister nauki Darko Petrušić oznajmił, iż czuje się zaszczycony, że pochodzi z ministerstwa  kierowanego przez kobietę (Sanję Vlahović), która posiada tytuł doktora nauk i odnosi sukcesy także jako polityk. Zgodnie z jego słowami, kobiety w Czarnogórze zawsze grały główną rolę, co ma swoje potwierdzenie w przysłowiach – kobieta jest filarem rodziny, za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta oraz, że mężczyzna jest głową rodziny, a kobieta szyją, która tę głowę porusza. Petrušić uważa, że kobiety pełnią tradycyjną rolę w wychowaniu i edukacji dzieci, ale niezbędne jest, aby ich rola była lepiej dostosowana do wymogów współczesnego świata.

Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd – dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej SOS telefon dla kobiet i dzieci ofiar przemocy Biljana Zeković oświadczyła, że kobiety muszą walczyć ze stereotypami i uproszczeniami zawartymi w powiedzeniach ludowych. Demokrację mierzy się stopniem emancypacji kobiet. Jeżeli wszyscy zmienimy nastawienie, zmieni się i społeczeństwo – podkreśliła Zeković wskazując na alarmujący fakt, że aż 47% czarnogórskich kobiet uważa, że istnieją uzasadnione powody dla których partnerzy uciekają się do stosowania przemocy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej CEMI Zlatko Vujović sądzi, że czarnogórska elita polityczna nie wykazuje woli zapewnienia kobietom adekwatnej pozycji na scenie politycznej, a poprawki w Ustawie o Wyborze Członków Komisji i Posłów nie pomogły stworzyć odpowiedniego modelu, ponieważ były czysto kosmetyczne.

Okrągły stół odbył się w ramach projektu: „Kobiety w polityce – partie i polityczna partycypacja”, którego organizatorem było Centrum Monitoringu i Badań (CEMI).

Źródło: pobjeda.me, cemi.org.me

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE