Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Niewiele kobiet zakłada własne firmy
kobiety w zarządzie - vijesti.me

Czarnogóra: Niewiele kobiet zakłada własne firmy

Tylko 9,6% firm w Czarnogórze jest własnością kobiet, ale nawet w tym przypadku należy pamiętać, że większość z nich jest właścicielem firmy jedynie na papierze, natomiast biznesem tak naprawdę zarządzają ich mężowie, bracia lub synowie –  wynika z  raportu „Ocena warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej  przez kobiety  w Czarnogórze”. Ponadto w tym kraju kobiety własną firmą zajmują się nie tyle z wyboru, ile z konieczności.

Danijela Laketić, prezes Stowarzyszenia Kobiet Przedsiębiorców w Czarnogórze (Asocijacija poslovnih žena Crne Gore „Poslovna žena”), przypomina, że w skali światowej liczba kobiet prowadzących działalność gospodarczą wzrasta, co jest widocznym trendem także w na krajowym podwórku. Jednakże liczba kobiet przedsiębiorców w Czarnogórze jest mniejsza w porównaniu z innymi krajami regionu, i znacząco niższa niż w krajach UE. Inne dane z publikacji także nie są zadowalające – kobiety są właścicielami zaledwie 4% domów, 8% gruntów i 14% domów wypoczynkowych. To sprawia, że niewiele kobiet rozkręcających własną firmę może liczyć na kredyt bankowy z powodu braku wystarczającej zdolności kredytowej.

Obecnie realizowana jest Strategia Europa 2020, która na pierwszym planie stawia inteligentny wzrost (wiedza i innowacja), zrównoważony wzrost (lepsze wykorzystanie zasobów, zieloną gospodarkę, konkurencyjność) oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu  (szczególny nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa). W ten trend powinna wpisywać się także  strategia rozwoju przedsiębiorczości kobiet skupiając się na promowaniu samozatrudnienia. Wiele zależy tu zarówno od ambicji samych kobiet, jak i od wsparcia rodziny – powiedziała Laketić. Jej zdaniem ogromną pomocą dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet będzie wprowadzenie przedmiotu przedsiębiorczość do programu kształcenia szkolnego.

I chociaż kobiety zajmujące się własną działalnością gospodarczą udowadniają że są odpowiedzialne, dokładne, wytrwałe, systematyczne i racjonalne, to w Czarnogórze zaledwie jedno z dużych  przedsiębiorstw jest w posiadaniu kobiety; w większości panie są właścicielkami małych i średnich firm. Większość z nich prosperuje w branży ochrony zdrowia i opieki społecznej, inżynierii i dziedzin specjalistycznych (np. zarządzanie, architektura), handlu nieruchomościami, edukacji, budownictwa, oraz branżach związanych z finansami, administracją i usługami.

Źródło: vijesti.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE