Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Niezbędna popularyzacja kształcenia przez całe życie
nauczyciele-tovima

Czarnogóra: Niezbędna popularyzacja kształcenia przez całe życie

Niemal jedna trzecia mieszkańców Czarnogóry powyżej 15 r. życia może pochwalić się  wykształceniem podstawowym lub zaledwie niepełnym podstawowym. Jest tak, chociaż  Czarnogóra może pochwalić się programem przewidującym ścieżki kształcenia dla dorosłych, zarówno w zakresie szkoły podstawowej jak i średniej,  największym jednak problemem pozostaje stosunkowo niewielkie zainteresowanie osób dla których oferta jest przygotowana. Dane te napawają niepokojem, szczególnie w świetle obecnych trendów promujących uczenie się przez całe życie i zwalczanie  wykluczenia cyfrowego.

Podstawowa definicja umiejętności czytania i pisania  zmieniała się na przestrzeni lat, ale obecnie obejmuje także umiejętność sprawnego poruszania się w świecie cyfrowym oraz przede wszystkim zdolność krytycznej oceny przeczytanych treści.

W tej chwili nie ma wiarygodnych danych na temat  umiejętności posługiwania się komputerem wśród czarnogórskich obywateli, chociaż coraz więcej ludzi pracuje z komputerem  lub posługuje się nim na co dzień w celach prywatnych. Zdaniem ekspertów w ciągu następnych ich liczba powinna osiągnąć poziom średniej państw członkowskich UE, wynoszącej nieco ponad  75%. I chociaż znaczący wzrost liczby użytkowników komputerów jest faktem krzepiącym, trudno mówić o posiadaniu szczególnych umiejętności informatycznych u ludzi korzystających z aplikacji w telefonie lub posiadających konto na jednym z portali społecznościowych.

Źródło: slobodnaevropa.org

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE