Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Nowe strefy biznesowe i nowi inwestorzy

Czarnogóra: Nowe strefy biznesowe i nowi inwestorzy

W miastach Kolašin oraz Berane zostały powołane strefy biznesowe (biznis zone), gdzie na dogodnych warunkach jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Nowopowstała atrakcyjna oferta inwestycyjna ma przyciągnąć inwestorów bogatym wachlarzem ulg, zachęt i ułatwień.

Strefa biznesowa Rudeš zlokalizowana w miejscowości Berane obejmuje grunty o powierzchni 100 ha. Bakovići to mniejsza strefa – obejmuje zaledwie 30 ha, jest położona przy drodze ekspresowej  Kolašin – Mojkovac (E80), 3 km od centrum Kolašina. Strefy wyposażone są w niezbędną infrastrukturę, w obu przypadkach zarządcą terenów jest gmina. Łącznie 130 ha uzbrojonych gruntów czeka na inwestorów.

Działalność w strefach biznesowych może być prowadzona na preferencyjnych warunkach takich jak możliwość skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w pierwszych trzech latach prowadzenia działalności gospodarczej czy zwolnienie z podatku od nieruchomości. Potencjalni użytkownicy stref biznesowych mogą liczyć na wsparcie funduszu inwestycyjno-rozwojowego, który ogłosił specjalną linię kredytową mającą wspierać inwestycje. Firmy działające w strefach mają prawo do otrzymywania dotacji  do zatrudniania określonych kategorii osób bezrobotnych, np. osób niepełnosprawnych i osób starszych niż 50 lat. Chęć działalności w obrębie stref biznesowych pomaga firmom również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną, m.in. w kwestii zakupu ziemi pod inwestycje. Strefy ekonomiczne obejmą inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i strefy przemysłowe- stwarza to możliwość to łączenia kompatybilnych działalności przedsiębiorstw i ułatwia funkcjonowanie poczatkującym przedsiębiorcom.

Strefy biznesowe profilem  działalności przypominają specjalne strefy ekonomiczne (SSE) – zostały powołane w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego w określonych regionach kraju, a także zwiększenie konkurencyjności czarnogórskiej gospodarki. Korzyści z ulokowania kapitału w specjalnej strefie ekonomicznej odnosi przedsiębiorca, zatrudnieni przez niego pracownicy, miasto, region, a przede wszystkim cała czarnogórska gospodarka. Firmy, które decydują się lokować na obszarze stref ekonomicznych wzbogacają czarnogórską gospodarkę o nowe technologie, innowacyjne systemy produkcyjne, modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz systemy przemysłowej łączności.

Rząd Czarnogóry przyjął Plan rozwoju stref biznesowych, mający na celu wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na terenach z przygotowaną do tego celu infrastrukturą techniczną. Z oferty specjalnych stref biznesowych mogą skorzystać prywatne przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego, dostosowujące swoją działalność do norm ochrony środowiska. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy biznesowej jest posiadanie przedstawicielstwa w Czarnogórze.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło, że już wkrótce miasto Nikšić oraz Cetinje – zostaną ogłoszone strefami biznesowymi. Trwa również kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w biznesowej dzielnicy Podgoricy.

 

Źródło: portalanalitika.me. minekon.gov.me, cdm.me, portalanalitika.me

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE