Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Osłabła zagraniczna wymiana handlowa
import eksport - forsal.pl

Czarnogóra: Osłabła zagraniczna wymiana handlowa

Łączna wartość towarów w handlu zagranicznym Czarnogóry w okresie styczeń-listopad wyniosła 1 965 mld euro. Oznacza to spadek o 2,5% w porównaniu do tego samego okresu w 2012 roku, poinformował Monstat.
Eksportowano towary o wartości 341 mln euro, czyli o 1,9% więcej niż w zeszłym roku. Import wynosił 1 624 mld euro, a więc mniej o 3,4% niż w zeszłym roku.
Stosunek eksport-import wyniósł 21% i był wyższy porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wynosił 19,9%.
Według Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego (SITC), Czarnogóra eksportowała najwięcej produktów sekcji 3, a więc produktów energetycznych. Ich wartość wynosiła 99,8 mln euro. Na tę sumę złożyły się: energia elektryczna: 88 mln euro oraz ropa naftowa i produkty ropopochodne: 10,8 mln euro. Importowano najwięcej produktów sekcji 0, a więc żywności i żywych zwierząt. Ich wartość to aż 335 mln euro (między innymi mięso i wyroby mięsne: 82mln euro i zboże oraz produkty zbożowe: 50,3 mln).
Głównymi partnerami w eksporcie w 2013 roku były: Serbia (121,4 mln euro), Chorwacja (54,1 mln euro), Słowenia (34,4 mln euro). Największymi partnerami w imporcie były: Serbia (463,9 mln euro), Grecja (136,9 mln euro) i Chiny (132,4 mln euro).
Handel zagraniczny był największy z sygnatariuszami Unii Europejskiej i Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA).

Źródło: monstat.org

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE