Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra otrzyma z funduszy IPA 2 mln EUR na realizację projektów rozwojowych
Czarnogóra i UE

Czarnogóra otrzyma z funduszy IPA 2 mln EUR na realizację projektów rozwojowych

Krajowy koordynator ds. funduszy IPA (Instrumenty Pomocy Przedakcesyjnej) Aleksandar Andrija Pejović i generalny dyrektor ds. koordynacji programów pomocowych UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) Ivana Petričević, uczestniczyli w spotkaniu Rady Nadzorczej ds. Inwestycji na terenie Bałkanów
Zachodnich (ZOI), które odbyło się w Londynie.

 Z funduszy IPA przyznano Czarnogórze łącznie 2,05 mln EUR; w tym 550 tys. EUR na przygotowanie dokumentacji projektowej głównego planu gazociągu, 1 mln EUR na  unowocześnienie kolei Bar – Vrbnica i 500 tys. EUR na wsparcie techniczne wykonania studium wykonalności i szczegółowego projektu priorytetowych obwodnic na wybrzeżu Czarnogóry (500 tys. EUR).

Na spotkaniu rozpatrywano też kluczowe czynniki wyznaczające kierunki rozwoju Bałkanów Zachodnich, w tym Strategię Europa Południowo–Wschodnia 2020, najważniejsze trendy w rozwoju gospodarczym oraz pozostałe czynniki mające wpływ na klimat dla inwestycji. Przedstawiono także studia dot. poszczególnych sektorów gospodarki i projekty  inwestycyjne kandydujące do dofinansowania w ramach 10 konkursu przyznawania grantów.

Jak informuje ministerstwo, w ramach dziesiątej transzy przydzielania bezzwrotnej pomocy kraje Bałkanów Zachodnich zgłosiły łącznie 22 projekty, z czego na spotkaniu zabezpieczono finansowanie 10. z nich. Kolejny 11. już konkurs na granty tego projektu zapowiedziano na luty 2014 r.

Źródło: vijesti.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE