Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra otwiera ambasadę w Hadze

Czarnogóra otwiera ambasadę w Hadze

Czarnogóra wkrótce otworzy pięć nowych ambasad, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (MVPEI) będzie zatrudniało łącznie 411 osób – napisano w nowych wytycznych ministerstwa dotyczących jego organizacji wewnętrznej, przyjętych przez rząd na jednym z ostatnich posiedzeń. Poza zapowiadaną ambasadą w Holandii z siedzibą w Hadze planowane jest otwarcie placówek w Kosowie, Bułgarii, Rumunii oraz na Ukrainie.

Nie jest tajemnicą, że relacje Czarnogóry z Holandią są dość oziębłe, szczególnie po holenderskim sprzeciwie wobec zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie rozpoczęcia przez Czarnogórę rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej, a nie dalej jak wczoraj holenderski poseł do Parlamentu Europejskiego Barry Madlener po raz kolejny oficjalnie ogłosił, że jego partia jest przeciwko przystąpieniu Czarnogóry do UE i że powinna się ona raczej wzorować na Szwajcarii i Norwegii, które nie są członkami Unii, ale są z nią w bliskich stosunkach. Otwarcie ambasady to zaskakujące posunięcie ze strony rządu, biorąc pod uwagę, że ambasador w Belgii, będący jednocześnie ambasadorem przy NATO, pełnił także funkcję ambasadora nierezydującego dla Luksemburga i Holandii.

Z drugiej strony otwieranie ambasady w Kosowie jest kwestią wyjątkowo kontrowersyjną ze względu na nie uznawanie jego państwowości przez Serbię. Samo uznanie w 2008 roku niepodległości Kosowa wywołało w Czarnogórze liczne protesty.

Wkrótce Czarnogórze przybędą także trzy konsulaty generalne – w Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku), w Niemczech (we Frankfurcie), a także w Luksemburgu.

Ostatnią otwartą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej placówką była ambasada w Polsce. Została ona otwarta w marcu 2011 roku, a ambasadorem w Warszawie został mianowany Ivan Leković, niegdysiejszy doradca czarnogórskiego prezydenta Filipa Vujanovicia [Ambasada Czarnogóry znajduje się przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie, tel. (22) 3195670, e-mail: poland@mfa.gov.pl – przyp. red.].

Dla przypomnienia Czarnogóra posiada obecnie 22 ambasady na świecie, w tym we wszystkich państwach byłej Jugosławii, poza Kosowem.

Pełną listę czarnogórskich placówek dyplomatycznych znaleźć można na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poza wspomnianymi zmianami w MSZ w generalnym dyrektoriacie ds. stosunków bilateralnych resortu, na którego czele stoi Milan Roćen, powstaną: Dyrekcja ds. Krajów Sąsiadujących, Dyrekcja ds. Europy, Dyrekcja ds. Północnej, Centralnej i Południowej Ameryki, Dyrekcja ds. Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, Australii i Pacyfiku, a także Dyrekcja ds. Dyplomacji Gospodarczej i Współpracy Rozwojowej.

Co ciekawe, powołany zostanie także Dział Polityk i Instytucji UE, który analizował będzie główne polityki Unii, wpływające na bieżący i przyszły proces integracji Czarnogóry.

Tekst: dan.co.me, zdj.: msz.gov.pl, tłum. i red. Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE