Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Pilotażowy projekt próbą rozwiązania problemu złych kredytów

Czarnogóra: Pilotażowy projekt próbą rozwiązania problemu złych kredytów

Žugić-krediti pobjeda.me

Bank Centralny Czarnogóry i Ministerstwo Finansów we współpracy z Bankiem Światowym postanowiły podjąć próbę naprawy jednego z najważniejszych problemów sektora finansowego – złych pożyczek, tzn. takich, które nie są spłacane w terminie.

O skali problemu świadczyć może fakt, że na początku kryzysu ekonomicznego, we wrześniu 2008 roku, odsetek złych kredytów wynosił 4,4%, podczas gdy w drugim kwartale 2011 roku wzrósł do 15,5%, a w roku 2012 sytuacja się dodatkowo pogorszyła. Obecnie odsetek nieterminowo spłacanych zobowiązań wynosi 16,9%, tzn. 314,8 mln EUR.

Projekt nazwany Podgorički pristup (Podgorica Approach) wzorowany jest na rozwiązaniach tureckich z poprzedniego dziesięciolecia. Poprzez restrukturyzację złych kredytów powinien doprowadzić do efektywnego polepszenia sytuacji przedsiębiorstw, jak również posłużyć za podstawę do ewentualnej zmiany rozwiązań prawnych. Nad prawidłowym wdrożeniem rozwiązań mają czuwać międzynarodowi eksperci.

Osiem banków biorących udział w projekcie pilotażowym wybrało po jednym przedsiębiorstwie spośród tych, którym udzieliły kredytów, a które mają obecnie problemy finansowe. Jeżeli pomysł okaże się skuteczny, dokonana zostanie zmiana ram prawnych tak, by mógł znaleźć zastosowanie także przy pozostałych podmiotach.

Minister finansów, Radoje Žugić zwrócił uwagę na znaczenie aktywnego udziału czarnogórskiego rządu w działaniach mających na celu poprawę jakości portfela kredytowego banków jako filaru fiskalnej, finansowej i ogólnie makroekonomicznej stabilności systemu. Nabiera to szczególnego znaczenia w obecnym okresie pogłębiania i przedłużania się kryzysu finansowego.

Natomiast dyrektor generalny Banku Hipotecznego (Hipotekarna banka), Esad Zaimović, stwierdził, że uruchomiony projekt stanowi pierwszy krok do kompleksowego rozwiązania problemu złych kredytów, który w Czarnogórze jest bardzo dotkliwy i o wiele ważniejszy niż np. kwestia wysokości stóp procentowych.

- Poprzez rozwiązanie tego problemu, powinniśmy uwolnić pewną część aktywów i potencjalną możliwość udzielania nowych kredytów we wszystkich bankach – powiedział Zaimović i dodał, że trzeba wytypować przedsiębiorstwa, które mają szansę przetrwać.

 

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE