Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Płaca minimalna jedną z najwyższych w regionie
httpwww.eksperciwoswiacie.plgfxoswiatainfouserfilesimagesaktualnosci_oswiatowedodatkowe_pieniadze_na_przedszkola_w_2012r.jpg

Czarnogóra: Płaca minimalna jedną z najwyższych w regionie

W świetle oficjalnych danych, najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Czarnogórze bez podatku i składek otrzymują pracownicy w instytucjach finansowych, gdzie średnia płaca za październik wynosiła 873 EUR. Pensja zatrudnionych w dziale energetyki wynosiła 813 EUR, informacji – 696 EUR a nieruchomościach – 685 EUR. Najmniejszą płacę mają natomiast pracownicy w handlu – 327 EUR oraz administracji – 356 EUR. Natomiast wśród najwyżej opłacanych znajdują się piloci (4,5 tys. EUR) i dyrektorzy banków, których zarobki wahają się od 3 tys. do 12. tys. EUR.

Według publikacji Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wysokość płacy minimalnej w październiku 2013 roku drastycznie się zróżnicowała wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, miesięcznie od 150,50 EUR brutto w Rumunii do 1 874,19 EUR w Luksemburgu. W grupie 11 państw o najniższej minimalnej płacy – między 150 a 500 EUR –  znalazły się: Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Chorwacja  oraz kandydująca do wspólnoty Turcja.

W Czarnogórze minimalne oficjalne wynagrodzenie wynosi 193 EUR, co stanowi większą kwotę  niż w pozostałych krajach regionu. Badania pokazują, że najmniejszą minimalną zapłatę otrzymują mieszkańcy Macedonii (131 EUR), Albanii (149 EUR), Bośni i Hercegowiny (166 EUR) oraz Serbii (188 EUR). Najwyższą minimalną płacę w regionie mają z kolei mieszkańcy Chorwacji, którzy pobierają 372,35 EUR.

Czarnogórski Urząd Statystyczny (Monstat) ogłosił, że w październiku w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost wynagrodzenia w następujących sektorach: obrót nieruchomościami (26,2%), administracja (9,5%), rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (6,7%), transport i magazynowanie (5,1%), budownictwo (4,6%), zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i klimatyzację (4,2%), inne usługi (1,1%), edukacja (0,9%), opieka społeczna i zdrowotna (0,2%).

Spadek zarobków odnotowano natomiast w następujących sektorach: górnictwo i kopalnictwo (5,5 %), handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (4,9%), przemysł przetwórczy (3,6%), zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa, wywóz odpadów (2,8%), sztuka, rozrywka i rekreacja (2,6%), wyżywienie i zakwaterowanie (2,3%), działalność fachowa, naukowa i techniczna (1,1%), administracja publiczna, obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (0,4%), finanse i ubezpieczenia (0,1%).

Źródło: portalanalitika.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE