Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Podpisano porozumienie o czarnogórsko-kanadyjskiej współpracy

Podpisano porozumienie o czarnogórsko-kanadyjskiej współpracy

Vladimir Kavarić, Minister Gospodarki i Roman Waschuk, ambasador Kanady podpisali porozumienie o współpracy między rządem Czarnogóry  i Kanadyjską Korporacją Handlową (Canadian Commercial Corporation).

Porozumienie jest podstawą przyszłych wspólnych inwestycji w rozwój kluczowych gałęzi czarnogórskiej gospodarki (obejmujących energetykę, przemysł i infrastrukturę) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i troski o zrównoważony rozwój. Według zapisów z zawartego właśnie porozumienia Kanadyjska Korporacja Handlowa jest zainteresowana przede wszystkim rozbudową i zarządzaniem siecią elektrowni wodnych. Partnerem strategicznym inwestycji będzie rząd Czarnogóry. Jako projekty, które w pierwszej kolejności doczekają się realizacji wymieniane są hydroelektrownie: Lim, Ćehotina, Risan i Kruševo. Porozumienie o współpracy będzie obowiązywać przez pięć lat.

Kanadyjska Korporacja Handlowa jest międzynarodową agencją, która ma za zadanie ułatwianie współpracy gospodarczej między Kanadą i innymi krajami, a także promowanie rodzimych firm, produktów i usług na świecie. Kanadyjska Korporacja Handlowa prowadzi negocjacje w imieniu kanadyjskiego rządu, zawiera umowy z zagranicznymi kontrahentami na zasadach korzystnych dla obu stron i pośredniczy we współpracy z kanadyjskimi firmami. Gwarantem dotrzymania warunków umów zawieranych przez Kanadyjską Korporację Handlową jest rząd kanadyjski.

 

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me, dan.co.me, ccc.ca, minekon.gov.me

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE