Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Podręcznik promuje społeczną odpowiedzialność biznesu

Czarnogóra: Podręcznik promuje społeczną odpowiedzialność biznesu

Bankarski ombudsman - vijesti.me

Biznes odpowiedzialny społecznie realizuje liczne cele i przysparza różnorodnych korzyści, jak np. zapewnienie stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie konkurencyjności, rozszerzenie bazy klientów, zwiększenie ich lojalności oraz budowanie kapitału ludzkiego – zakomunikowano w środę na prezentacji podręcznika promującego społeczną odpowiedzialność biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podręcznik przygotowała Sieć na rzecz Odpowiedzialności Społecznej (Mreža za društvenu odgovornost), aby zaproponować praktyczne rady dla wszystkich przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem tej koncepcji jako integralnego składnika filozofii biznesu i strategii długoterminowej.

Dyrektor ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Marija  Iličković przekonuje, że wprowadzeniem zasad odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa mogą nawiązać długoterminowe partnerstwa o znaczeniu strategicznym. Profity dla społeczeństwa z prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie są oczywiste. Jednakże i same przedsiębiorstwa z takiego postępowania mają wiele korzyści. Oprócz takich jak przewaga w kwestii zarządzania ryzykiem i reputacją, odpowiedzialna społecznie przedsiębiorczość jest jedną z najsilniejszych broni w budowie marki, co w dzisiejszej sytuacji rynkowej przedstawia podstawową wartość w każdej firmie.

CSR (Corporate Social Responsibility) jest jednym z najlepszych sposobów przyciągania i zatrzymywania jako pracowników osób dobrze wykształconych i specjalistów. Odpowiedzialność społeczna tworzy także  przestrzeń przyjazną dla innowacji, która doprowadza do zwiększenia konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa, a także dostępu do nowych idei, perspektyw, doświadczeń i kontaktów z nowymi grupami klientów. Grupą docelową podręcznika, według słów szefowej Wydziału ds. wsparcia Narodowej Radzie ds. zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Bosiljki Vuković, są małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę czarnogórskiej gospodarki.

Podręcznik jest ważny, ponieważ w nim opisano to, co firmy mogą zrobić – w jaki sposób długoterminowo zabezpieczyć swoją konkurencyjność, dochodowość i miejsce na rynku, a przy tym aby zachować odpowiedzialność społeczną wobec wszystkich struktur i podmiotów z którymi się stykają. Koncepcja odpowiedzialności społecznej jest ważna dla Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, ponieważ wszystko czym jest zrównoważony rozwój w skali globalnej, to tak naprawdę odpowiedzialność społeczna w ramach pojedynczej firmy. Marina Vuković, z Sieci na rzecz Odpowiedzialności Społecznej oświadczyła, że idea CSR  w    Czarnogórze jeszcze nigdy nie zaistniała  w świadomości publicznej w wystarczającym stopniu, chociaż dyskusja o niej toczyła się przez ostatnie 10 lat. Powiedziała także, iż podręcznik został skonstruowany tak, aby dostarczyć pomysły na prowadzenie biznesu wszystkim przedsiębiorstwom.

Sieć na rzecz Odpowiedzialności Społecznej jest organizacją powołaną do życia w kwietniu ub. w ramach projektu wsparcia dialogu i partnerstwa zrównoważonego rozwoju między rządem i sektorem biznesowym w Czarnogórze, który Wydział Wsparcia  Narodowej Radzie ds. Zrównoważonego Rozwoju w  Ministerstwie Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki przeprowadził we współpracy z Agencją NL (NL Agency) rządu holenderskiego. Celem powołanej do życia instytucji jest promocja i podniesienie świadomości zarówno opinii publicznej, jak i przedsiębiorstw oraz administracji państwowej w kwestii koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie jako jednego z mechanizmów zrównoważonego rozwoju.

Źródło: pobjeda.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE