Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Podział EPCG zatrzymany

Czarnogóra: Podział EPCG zatrzymany

Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu przyjęła większością głosów projekt ustawy o ochronie interesów państwa w spółce Elektroprivreda Crna Gora (EPCG), autorstwa Socjaldemokratów (SDP). Za przyjęciem ustawy głosowało siedmiu posłów, trzech członków wodzącej Demokratycznej Partii Socjalistów (DPS) wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy dotyczący ochrony interesów EPCG, ma uniemożliwić podział spółki i obniżenie państwowego kapitału podstawowego w spółce poniżej 55%. Nowe prawo miałoby zapobiec sprzedaży kręgosłupa czarnogórskiej energetyki i nie dopuścić do powstania szkód, jakie mogłyby wystąpić gdyby państwo utraciło udział większościowy.

SDP wyszło z propozycją ustawy, kiedy drugi udziałowiec EPCG – włoska firma A2A miała dokapitalizować spółkę i stać się właścicielem większościowego pakietu akcji Elektroprivredy. Strach przed prywatyzacją i zagrażający wpływ transakcji na bezpieczeństwo energetyczne Czarnogóry wywołał falę sprzeciwów i skłonił do przedłożenia projektu nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania tej największej czarnogórskiej firmy energetycznej.

Projektowi sprzeciwia się kategorycznie rząd, ponieważ obawia się, że nowa ustawa może  poskutkować spadkiem atrakcyjności spółki, a w konsekwencji przynieść szkodę dla całego państwa. Proponowany tekst ustawy miałby ograniczyć udział sektora prywatnego i zmniejszyć konkurencyjność w sektorze energetycznym, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą bezstronności władz publicznych oraz wolą ustawodawcy jako większościowego akcjonariusza EPCG. Ministerstwo twierdzi, że ustawa o prawie energetycznym dostatecznie chroni interes gospodarczy Czarnogóry i zawiera odpowiednie regulacje prawne zabezpieczające państwu wystarczającą ilość energii elektrycznej, a aktualnie realizowany plan prywatyzacji EPCG w żaden sposób nie zaszkodzi bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

 

Źródło: vijesti.me, dan.me, bankar.me 

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE