Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Pogłębienie dialogu publicznego w sprawie NATO
NATO - 021.rs

Czarnogóra: Pogłębienie dialogu publicznego w sprawie NATO

Na piątkowym posiedzeniu Rady ds. Członkostwa w NATO, któremu przewodniczył premier Czarnogóry Milo Đukanović, podkreślano zaangażowanie w wypełnianiu zobowiązań dotyczących procesu integracji Czarnogóry z NATO. Jak dodano, jest to dla rządu strategiczny priorytet.Zestawione zostały wyniki działań na rzecz reform w kluczowych obszarach tego procesu, a w szczególności poczynania związane z zakończeniem trzeciego cyklu Rocznego Programu Narodowego w ramach Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP) – napisano w oświadczeniu.

Jak poinformowano, sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Północnoatlantyckiej NATO w przyszłym tygodniu w Brukseli. W posiedzeniu wezmą udział wicepremier i minister spraw zagranicznych Igor Lukšić oraz minister obrony Milica Pejanović-Đurišić. Będzie to punkt wyjścia do stworzenia czwartego Rocznego Programu Narodowego, który rząd przyjmie we wrześniu.

Rada dokonała przeglądu działań w bezpośrednim okresie na wewnętrznej i zewnętrznej płaszczyźnie w celu przeprowadzenia reform w sektorze obrony i bezpieczeństwa, rozwoju praworządności, a także podniesienia poziomu wsparcia publicznego dla członkostwa w NATO – dodano w oświadczeniu.Omówiono także potrzebę intensyfikacji i pogłębiania dialogu publicznego w sprawie uzyskania szczerszego zrozumienia procesów integracyjnych.

Rada podkreśliła znaczenie aktywnego udziału w procesie najwyższych urzędników państwowych i przedstawicieli partii parlamentarnych. Wspomniano także o współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, mediami, ze środowiskiem naukowym i biznesowym, która toodgrywa ważną w procesie integracji.Za monitorowanie i koordynowanie działań odpowiedzialny jest zespół na czele z Koordynatorem Narodowym.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE