Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Pracodawcy alarmują – brak pieniędzy największym problemem przedsiębiorstw

Czarnogóra: Pracodawcy alarmują – brak pieniędzy największym problemem przedsiębiorstw

Działanie czarnogórskich przedsiębiorstw jest utrudnione przez niestabilność finansową i brak subwencji – to wyniki przeprowadzonej przez Związek Pracodawców Czarnogóry wśród krajowych pracodawców ankiety dotyczącej barier handlowych wśród mikro, małych i średnich firm działających na lokalnych rynkach. Ankietowani wskazali, że poważne utrudnienia stanowią nie tylko bariery finansowe, lecz również biurokracja, korupcja oraz nieuczciwa konkurencja.

Wyniki badania zostały oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo Finansów. Alarmujący jest fakt, że w wielu przypadkach firmy mają problem z wypłatą należności, co często doprowadza do ich całkowitej niewypłacalności.

Poprzez państwowe i samorządowe dotacje usiłuje się unormować sytuację na rynku, ale efektu takich działań należy się spodziewać po upływie pewnego czasu – tłumaczy doradca ekonomiczny przy Związku Pracodawców Czarnogóry, który na przełomie 2011 i 2012 roku prowadził badania w sprawie wpływu barier finansowych na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ankieta nie skupiała się wyłącznie na kwestii ewentualnych barier utrudniających funkcjonowanie, ale dotyczyła również oceny pracy urzędników publicznych oraz problemów i rezultatów działań biznesowych.

Pod względem rozmieszczenia geograficznego większość respondentów ma siedziby w centralnym regionie kraju (44,1%) i na północy (39,8%), zaś na południu 16,1%.

 

Źródła: poslodavci.org, pobjeda.me

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE