Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Prawa człowieka są przestrzegane

Czarnogóra: Prawa człowieka są przestrzegane

W poniedziałek 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji minister ds. Praw Człowieka i Mniejszości Suad Numanović spotkał się w Podgoricy z szefem delegacji UE Mitją Drobničem.

Politycy podkreślali znaczenie swobód obywatelskich jako fundamentalnego warunku istnienia UE, zaznaczyli także, że prawa człowieka w Czarnogórze są przestrzegane w coraz większym stopniu. Grupy najbardziej narażone na łamanie swoich praw to Romowie, przedstawiciele społeczności muzułmańskich (Aškali, Egipćani), mniejszości seksualne oraz osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zaniepokojenie mogą budzić także przypadki napaści na dziennikarzy, nierozwiązany problem opracowania programu do walki z przemocą domową oraz konieczność poprawy sytuacji osób przebywających w zakładach karnych.

Z tej okazji na temat stopnia przestrzegania praw człowieka w Czarnogórze wypowiedział się także wiceminister ds. Praw Człowieka i Mniejszości Sabahudin Delić. Jego zdaniem, prawa człowieka w Czarnogórze są w większości przestrzegane, ponadto w tym względzie w ostatnich latach zaobserwowano znaczny postęp, co potwierdził także szef delegacji UE. Przyglądając się przepisom i obowiązującej podstawie prawnej można stwierdzić, że są one w większości dobre i odpowiadają zarówno międzynarodowym standardom, jak i dyrektywom UE. Jednakże, jak podkreślił sam Delić, istnienie nawet najlepszego prawa na papierze, nie jest równoznaczne z jego egzekwowaniem  i to właśnie jest największym problemem Czarnogóry.

Jego zdaniem najważniejsze, że w kraju nie ma systemowego łamania praw człowieka w majestacie prawa, jednakże trzeba być świadomym, że codziennie łamane są prawa jednostek i państwo powinno stanowczo się temu przeciwstawiać. W przypadku tych pojedynczych przypadków łamania praw człowieka zarówno przez osoby prywatne jak i przez instytucje rola państwa powinna polegać na próbie zmarginalizowania tego zjawiska.

Mniej optymistycznie kwestie przestrzegania praw człowieka widzą przedstawiciele organizacji broniących praw mniejszości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Ich zdaniem w Czarnogórze jest nadal wiele skarg na łamanie praw człowieka. Najwięcej z nich dotyczy pogwałcenia prawa swobodnego dostępu do informacji, sprawiedliwego procesu, praw dziecka, praw osób pozbawionych wolności, prawa stosunku pracy i prawa do pracy, równouprawnienia, prawa własności i użytkowania własności, prawa do ubezpieczenia oraz świadczeń emerytalnych i inwalidzkich, prawa do obywatelstwa, a także prawa do ochrony socjalnej.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest obchodzony 10 grudnia – w dniu, w którym w 1948 roku podpisano Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym przyznano, że wszyscy ludzie mają prawo do „życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania (…).”

Źródło: portalanalitika.me, vijesti.me, antenam.net

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE