Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Premier Đukanović spotkał się z ambasadorami państw członkowskich UE

Czarnogóra: Premier Đukanović spotkał się z ambasadorami państw członkowskich UE

spotkanie - gov.me

Szef czarnogórskiego rządu Milo Đukanović był gościem na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich UE. Na posiedzeniu poruszono kwestie dotyczące sytuacji politycznej i gospodarczej w Czarnogórze, a także etapu  integracji kraju z UE.

Premier przedstawił ambasadorom poczynania rządu w ciągu pierwszych 100 dni mandatu, ze szczególnym uwzględnieniem konsolidacji finansowej w celu zmniejszenia deficytu budżetowego oraz zwiększenia PKB, które są warunkiem stabilności i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Milo Đukanović zapoznał także reprezentantów państw członkowskich UE z działaniami podejmowanymi w zakresie restrukturyzacji przemysłu w Czarnogórze, kontynuacji reform strukturalnych, działań przygotowawczych na rzecz realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, jak również tworzenia warunków sprzyjających nowym inwestycjom.

Podczas dyskusji o postępach integracji europejskiej uznano, że Czarnogóra dobrze spełnia wymogi agendy europejskiej, co więcej zgodnie z przewidzianymi terminami wprowadza reformy strukturalne w kierunku spełnienia standardów europejskich.

Szef delegacji UE w Czarnogórze Mitja Drobnič wraz z ambasadorami państw członkowskich wyrazili zadowolenie z początków negocjacji akcesyjnych i potwierdzili decyzję państw członkowskich o wspieraniu Czarnogóry w kolejnych etapach procesu integracji z UE.

Źródło: gov.me

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE