Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Premier Đukanović z delegacją na Ukrainie
Milo Djukanovic; http://wirtschaftsblatt.at

Czarnogóra: Premier Đukanović z delegacją na Ukrainie

Premier Czarnogóry Milo Đukanović, który przewodniczył delegacji Czarnogóry na Ukrainie, zakończył swój dwudniowy pobyt uczestnictwem na forum biznesu. W wizycie towarzyszyli mu ministrowie turystyki i zrównoważonego rozwoju Branislav Gvozdenović oraz rolnictwa i rozwoju wsi Petar Ivanović, a także doradcy premiera Milan Roćen i Nebojša Kalerović.

Prezesi rad ministrów Czarnogóry Milo Đukanović i Ukrainy Mykoła Azarow podpisali w czwartek porozumienie w sprawie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy, a także o współpracy w dziedzinie ochrony przed klęskami żywiołowymi,w zakresie walki z przestępczością, nauki i techniki oraz polityki młodych, kultury fizycznej i sportu.

Czarnogóra jak wszyscy ponosi skutki światowego kryzysu gospodarczego, który odbił się na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Jednak wykorzystaliśmy czas od powstania nowego rządu na zajęcie się konsolidacją finansów publicznych oraz na tworzenie klimatu dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowaniami znaczących projektów rozwojowych w dziedzinie infrastruktury, energetyki i turystyki i jesteśmy gotowi na powrót optymizmu u międzynarodowych inwestorów – europejskich, ale i pozaeuropejskich. Turystyka i rolnictwo są coraz bardziej atrakcyjnymi sektorami dla inwestycji. Rząd przygotował szereg przywilejów   wspomagających ich rozwój. Chcemy, aby zachęcające tempo wzrostu liczby turystów z całego świata, a zwłaszcza z Ukrainy, posłużyło jako inspiracja dla ludzi biznesu, a nasz kraj był postrzegany jako interesujące miejsce na inwestycje – oznajmił Đukanović.

Szef rządu oświadczył, że Czarnogóra jest stabilnym krajem z  potencjałem rozwojowym i jako jedyna w regionie używa euro jako oficjalnej waluty, ma najniższe podatki i odnotowuje stałą poprawę  klimatu dla biznesu, co zdobyło uznanie istotnych międzynarodowych firm

Jak poinformował Đukanović, Czarnogóra jest gotowa, aby realizować z zagranicznymi partnerami koncepcję stref wolnocłowych, które oferują szereg korzyści dla rozwoju biznesu, szczególnie w porcie Bar jako potencjalnym porcie regionalnzm dla ukraińskich towarów. W jego ocenie, najlepszym pomysłem, który przyczyniłby się do umocnienia stosunków gospodarczych i ruchu turystycznego byłoby ustanowienie bezpośredniego połączenia na linii Podgorica-Kijów. Przypomniał on również, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ukraińskich turystów zwiększyła się dwukrotnie i w ubiegłym roku osiągnęła liczbę 50 000.

W Międzynarodowej Konferencji ABC Ukraina i Partnerzy wzięli udział przedsiębiorcy z 60 krajów, w tym 11 z Czarnogóry. Forum, na którym pojawił się m.in. były polski wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz, zostało zorganizowane na poziomie ministerialnym, wraz z udziałem głównych menadżerów wiodących struktur inwestycyjnych, finansowych, bankowych i biznesowych.

Źródło: portalanalitika.me, pobjeda.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE