Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Priorytetem rządu integracja z Unią Europejską
httpwww.administrator24.infoimagesphotos2477__b_flaga_UE.jpg

Czarnogóra: Priorytetem rządu integracja z Unią Europejską

Plan pracy na rok 2014 ustalił rząd Czarnogóry w piątek 10.01 br. Kontynuacja działań w dziedzinie integracji europejskiej i euroatlantyckiej to najważniejsze zadania na kolejne 12 miesięcy, ogłosił sekretarz generalny rządu, Žarko Šturanović. Powiedział, ze w tym roku będą kontynuowane działania celów strategicznych z czteroletniego programu rządowego, który szczególny nacisk kładzie na  integracje, rozwój ekonomiczny i praworządność w poprawie jakości życia obywateli.
– Rząd także w tym roku szczególnie skoncentrowany jest na procesie przystąpienia Czarnogóry do Unii Europejskiej i NATO, w szczególności poprzez realizację zobowiązań z rozdziałów 23 i 24, które dają szczególny wkład w cały proces negocjacji, powiedział dziennikarzom po spotkaniu Šturanović.
Według jego słów, rząd skupi się także na kontynuacji ogólnych reform strukturalnych, organizacji skutecznych instytucji i społeczeństwa rządów prawa, jako warunku do dalszego, demokratycznego rozwoju kraju. – Dalsza intensyfikacja reformy sądownictwa, administracji publicznej i samorządu terytorialnego, poprzez kontynuację walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej polepszy warunki dla wzmocnienia pewności prawnej.
Jak ocenił, poprzez przyjęcie planów działań dla rozdziałów 23 i 24 oraz ich otwarcie, stworzono podstawowe założenia reform, które jego zdaniem, przyczynią się do wzmocnienia instytucji i ich skuteczności. – W związku z tym, w tym roku planuje się zmiany w ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, a także wzmocnienie ogólnej wydajności systemu sądownictwa, wyjaśnił sekretarz generalny.
Šturanović ogłosił, że ten rok, będzie stał pod znakiem działań związanych z integracją z UE, przypominając jednocześnie, że ambicją Czarnogóry jest również zaproszenie do Sojuszu. – W związku z tym, jesteśmy gotowi do realizacji wszystkich zobowiązań w czwartym cyklu Planu Działań na rzecz Członkostwa, który odnosi się do kwestii pomocy publicznej dla ustanowienia państwa prawa.
Bez względu na to czy w połowie roku, członkowie NATO zdecydują, że wrześniowy szczyt będzie dotyczył rozszerzenia, czy nie, Czarnogóra przez realizację obowiązków z Planu, będzie przyczyniać się do regionalnej i światowej stabilizacji.
Spośród 285 zobowiązań, które są w planie na ten rok, 112 stanowią przepisy, które mają charakter integracyjny (z UE), zakończył sekretarz generalny.

 Źródło: rtcg.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE