Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Problem bezrobocia wśród ludzi młodych
Nezaposlenost mondo.me

Czarnogóra: Problem bezrobocia wśród ludzi młodych

Ponad 34 tys. Czarnogórców jest bezrobotnych. Powagi sytuacji dodaje fakt, że blisko 30% tej wartości stanowią ludzie młodzi, posiadający wyższe wykształcenie.

- Priorytetem na nadchodzący rok 2015 jest zmniejszenie stopy bezrobocia wśród młodych – oznajmiła dyrektor Instytuty ds. zatrudnienia, Vukica Jelić. Młodym Czarnogórcom zostanie zapewniony dostęp do Centrów doradztwa zawodowego w celu informowania o możliwościach zatrudnienia i dodatkowego wyszkolenia.

Zasadniczym problemem czarnogórskiego rynku pracy jest niedopasowanie strukturalne. Nie istnieje równowaga pomiędzy popytem i podażą miejsc pracy. Wciąż trudno mówić o wystarczającej interakcji pomiędzy dwoma kluczowymi segmentami rynku pracy – wykształceniem i pracodawcami.

- Czarnogórska gospodarka jest młoda. Funkcjonuje tu dużo mikroprzedsiębiorstw, które nie zatrudniają wielu pracowników. Ponadto ogromne wyzwanie stoi przed systemem szkolnictwa – jak najszybciej należy zreformować to, na co oczekuje gospodarka – komentuje Jelić.

Drugim priorytetem dla Instytutu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.

Źródła: portalanalitika.me, mondo.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE