Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Projekt Turystyka oddycha, oddycha planeta
montenegro -m.blazewicz

Czarnogóra: Projekt Turystyka oddycha, oddycha planeta

Turystyka oddycha, oddycha planeta, to nazwa projektu rozwoju turystyki, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Realizują go wspólnie: Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Global Environment Facility (GEF). Projekt będzie przeprowadzony w Tivacie, Kotorze, Herceg Novi i Cetinju.

Podstawowym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w czarnogórskim sektorze turystycznym, który jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych z gałęzi gospodarczych Czarnogóry. Należy chronić zasoby naturalne, minimalizować ilość odpadów, kontrolować zanieczyszczenia i szerzyć edukację ekologiczną. Emisja gazów cieplarnianych może bowiem wzrosnąć do 2020 roku, aż o 40% (w stosunku do bazowego roku 1990), ogłosił Andro Drecun z Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki. Mimo, że Czarnogóra jest mała i nie może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych, ma „obowiązek moralny i wszelkie inne zobowiązania do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zmniejszyć negatywny wpływ ekspansji gospodarczej na środowisko naturalne, w szczególności w dziedzinie turystyki i jej pokrewnych.” Poinformował także, że wkrótce zostanie ustanowiona Krajowa Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zmiany Klimatu.

Jelena Janjušević, przedstawiając projekt powiedziała, że jest on w dużej mierze zgodny ze strategią zrównoważonego rozwoju Czarnogóry, a zagraniczni inwestorzy, którzy także realizują projekty w kraju, są również zobowiązani by chronić środowisko.

Źródło: radiodux.me, cdm.me, pobjeda.me, rtcg.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE