Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Projekt zmian ustawy o systemie emerytalnym

Czarnogóra: Projekt zmian ustawy o systemie emerytalnym

Z powodu skrajnej polityki emerytalnej prowadzonej w Czarnogórze już od blisko 10 lat kosztem emerytów i aktywnych zawodowo obywateli, Unia Wolnych Związków Zawodowych (USS) planuje wszczęcie działań zmierzających do zmiany ustawy o ubezpieczeniu emerytalno-inwalidzkim.  Plan będzie realizowany przez nadchodzące 3 lata, począwszy od stycznia 2013 roku – informuje koordynator projektu, Sandra Obradović.

Najistotniejszym problemem jest późny wiek emerytalny – zarówno u mężczyzn i kobiet wynosi on 67 lat. System jest przedmiotem krytyki z racji na fakt, że przy obowiązujących zasadach większość czarnogórskich emerytów nie będzie mogła pozwolić sobie na zapewnienie godnej starości. Z kolei w związku z podwyższeniem wieku przechodzenia na emeryturę, wielu pracowników może jej nie doczekać.

Drastyczna polityka emerytalna została wprowadzona z powodu stale spadającej stopy zatrudnienia, a także powiększania się liczby emerytów. USS domaga się od Rządu zapewnienia stabilności systemu emerytalnego poprzez stworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. Podkreśla konieczność ustanowienia nowego wieku emerytalnego – 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet  albo możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn a 35 przez kobiety po ukończeniu 55. roku życia.

Kolejnym postulatem jest wysokość emerytur – minimalna emerytura nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, a pełna emerytura nie może być niższa niż 70% średniego dochodu pracownika osiągniętego w roku poprzedzającym przejście na świadczenie.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że nie ma podstaw do zmian w systemie emerytalnym, który został wprowadzony w 2010 roku.

 

Według najnowszych danych, ok. 170 tys. Czarnogórców jest aktywnych zawodowo, a liczba emerytów wynosi 12 tys. Na wypłatę emerytur wydaje się rocznie ok. 382 mln EUR, przy czym ze składek ubezpieczeniowych uzyskuje się tylko 225 mln, co pociąga za sobą konieczność wysokich dopłat z budżetu państwa. Oznacza to, że na obecną ilość emerytów powinno przypadać dwa razy więcej pracowników.

 

Źródła: vijesti.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE