Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra promuje przedsiębiorczość kobiet
słoweński rząd - delo.si

Czarnogóra promuje przedsiębiorczość kobiet

Zgodnie z opinią czarnogórskiej Izby Gospodarczej (Privredna komora Crne Gore) przedsiębiorczość kobiet w Czarnogórze jest nadal słabo rozwinięta, dlatego w najbliższym okresie trzeba pracować nad aktywizacją kobiet w życiu gospodarczym i procesie podejmowania decyzji.

Według danych Monstat z 2011 roku, biorąc pod uwagę ogólną liczbę aktywnych przedsiębiorstw, tylko 9,6%  z nich należy do kobiet, jednak jak informuje kierownik Sektoru ds. Analiz i Badań PKCG Nina Drakić często zdarza się, że kobieta tylko fikcyjnie rejestruje firmę, której prawdziwym właścicielem jest mężczyzna.

Oczywiste jest, że czasy przedsiębiorczości kobiet dopiero się zaczynają i to z perspektywą zwiększenia udziału w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, a tym samym udziału we wzroście gospodarczym. Aktywny udział kobiet w życiu gospodarczym i procesie decyzyjnym pociąga za sobą wzrost gospodarczy i polepszenie jakości życia – oznajmiła Drakić dodając, że często motywacją dla kobiet jest utrata pracy z powodu redukcji etatów czy upadłości przedsiębiorstwa.Drakić uważa, że kobiecy biznes ma wielką szansę żeby przetrwać i skutecznie włączyć się do nowych struktur gospodarczych, które pojawiają się na drodze Czarnogóry do Unii Europejskiej.

Jako główną przeszkodę dla kobiecej przedsiębiorczościwymieniła barierę zwanąszklanym sufitem”, która pojawia się w środowisku pracy, mimo zapewnien o równych szansach obu płci. Jej zdaniem kobiety  osiągają w pracy mniejsze od mężczyzn postępy na drodze kariery, ponieważ są bardziej ostrożne,  nastawione na realne postrzeganie wymagań niektórych pozycji zawodowych i znacznie trudniej jest im wykonywać określone funkcje z powodu wielu obowiązków takich jak zarządzanie gospodarstwem domowym czy wychowywanie dzieci – oświadczyła Drakić.

Jednak jak podała do wiadomości, rząd pracuje nad rozwojem polityki mającej na celu poprawę atmosfery dla przedsiębiorczości kobiet, która przyczyni się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Czarnogórze, Co ważne, finansowanie i współfinansowanie kobiecych przedsiębiorstw zostało uznane za obszar w którym szczególną uwagę zwraca się na działania programów Dyrekcji ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wydziału ds. Zatrudnienia (ZZZCG) oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji (IRF) – podkreśliła Drakić.

Czarnogórska Izba Gospodarcza, która zrzesza i reprezentuje interesy firm, w ramach swoich działań wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet. Od 2006 roku działa Rada ds. Przedsiębiorczości Kobiet, która składa się z 20 kobiet przedsiębiorców, które są właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE