Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Przedsiębiorcy domagają się zmian w rozliczaniu VAT-u
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Przedsiębiorcy domagają się zmian w rozliczaniu VAT-u

euro - pgportal.me

Postulat zmiany Ustawy o podatku VAT zgłosili podczas poniedziałkowego posiedzenia Izby Handlowej Czarnogóry (Privredna Komora Crne Gore) przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wg nich należy pilnie zmienić prawo, tak by podatek VAT mógł być regulowany dopiero po otrzymaniu płatności za fakturę, a nie jak dotychczas po jej wystawieniu i wydaniu towaru.

Kilkoro przedsiębiorców oceniło tę propozycję jako nierealną, jak twierdzą rząd w obecnej chwili prawdopodobnie jej nie przyjmie. W zamian zaproponowali możliwość odroczenia płatności VAT do terminu 30, 60 lub 90 dni od wystawienia faktury i wydania towaru.

Ponadto rozmawiano o trudnościach, z jakimi borykać się muszą właściciele firm z sektora MSP. Główne problemy, na które skarżyli się Czarnogórcy, to m. in.: windykacja należności, konieczność uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, utrudnione otrzymywanie pozwoleń na budowę i, szczególnie uciążliwe, przeciągające się procedury sądowe.

Przedstawiciele Izby Handlowej przypomnieli, że sektor MSP stanowi dźwignię dla rozwoju konkurencyjności czarnogórskiej gospodarki i znacząco wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie PKB, a także istotnie przyczynia się do zwiększenia importu i eksportu. Tym samym wspomniane przedsiębiorstwa wspierają dynamiczną tranzycję, co jest warunkiem dla ewentualnego przyjęcia Czarnogóry do Unii Europejskiej, a same MSP stanowią około 99% wszystkich firm w Czarnogórze.

 

Prezydent Cetinja: proponujemy inwestorom ułatwienia podatkowe

 

Prezydent Cetinja, Aleksandar Bogdanović, poinformował w trakcie spotkania, że radni niegdysiejszej stolicy przygotowali pakiet środków zachęcających do inwestycji. Skierowany jest on do krajowych i zagranicznych inwestorów i ma być wyjątkowy nie tylko w Czarnogórze, ale również w skali regionu. Zakłada on m.in. zwolnienie przedsiębiorców od podatku dochodowego przez pierwszych osiem lat działalności. Oprócz tego proponuje się i szereg innych ułatwień, takich jak: zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przez pierwsze trzy lata działalności, zwolnienie od opłat komunalnych czy podatku od nieruchomości. Ponadto miasto zapewnia, że sfinansuje jeden staż na każdych dziesięć miejsc pracy.

 

Źródło: pobjeda.me, rtcg.me

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE