Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra przystąpiła do europejskiego programu Horyzont 2020
Czarnogóra w UE - kip.ba

Czarnogóra przystąpiła do europejskiego programu Horyzont 2020

1 lipca br. Czarnogóra, jako jeden z krajów w regionie, przystąpiła do nowego, siedmioletniego programu Unii Europejskiej, Horyzont 2020, wartego 77 mld euro. Międzynarodowe porozumienie o włączeniu się kraju do projektu podpisał dyrektor ds. nauki i innowacji Unii Europejskiej Robert John Smith, a ze strony Czarnogóry, minister nauki, prof. dr Sanja Vlahović.
Przystąpienie do projektu podpisane zostało także przez Serbię i ministra nauki, edukacji i rozwoju technologicznego, Srdjana Verbić, Macedonię i nowo wybranego ministra nauki i edukacji Abdilakim Ademi, Albanię – podpisu dokonał minister edukacji i sportu Lindita Nikola, Bośnię i Hercegowinę – dzięki ambasadorowi BiH w Brukseli – Igor Davidović i Mołdawię – poprzez Georgija Duka.
W swoim wystąpieniu po ceremonii podpisania, minister Vlahović, w imieniu rządu Czarnogóry i czarnogórskiego towarzystwa badawczego, wyraziła szczególną wdzięczność UE za ich zrozumienie i wsparcie udzielone w procesie negocjacji akcesyjnych.
– Jesteśmy zaszczyceni i to wielka przyjemność, że Czarnogóra, tutaj w Brukseli, razem z najbliższymi sąsiadami i krajami regionu staje się członkiem wielkiej badawczej rodziny, jaką jest Horyzont 2020. Integralną częścią tego programu, staje się, niewątpliwie ze względu na doświadczenie z wcześniejszego programu ramowego FP7, ale również dzięki szczególnej woli kraju i przekonaniu, że nauka otwiera wszystkie drzwi i należy umożliwić jej zajęcie należytego miejsca. Jestem przekonana, że Horyzont 2020 dzięki swojemu innowacyjnemu charakterowi stanie się podstawą dla wielu przyszłych działań. Ponadto, chciałabym zwrócić uwagę, iż Czarnogóra, jako kraj z małym środowiskiem naukowym, była całkowicie świadoma, że w rozwoju nauki i badań należy mieć priorytety, dlatego na ścieżce rozwoju nauki w Czarnogórze nakreśliliśmy kilka celów, które są w pełni zgodne ze strategią naukową UE. Priorytety te to: rozwój wspólnoty naukowo-badawczej, poprzez podniesienie poziomu inwestycji w naukę; rozwój ośrodków i parków naukowo-technologicznych, wkład w międzynarodową współpracę poprzez stworzenie silnych powiązań z instytucjami w regionie i na świecie, wymiana i mobilność naukowców oraz oczywiście łączenie biznesu i nauki. W tym wszystkim oczekujemy, że program Horyzont 2020 odegra niezwykle istotną rolę i mam nadzieję, że w tym sensie możemy liczyć na przyszłe wsparcie w promocji programu i podnoszeniu świadomości na temat znaczenia nauki i innowacji. Wyrażam również wielkie zadowolenie, że dyrektor Robert John Smith, będzie gościem tegorocznych dni nauki w Czarnogórze, co będzie jeszcze jedną okazją promocji programu, powiedziała w swoim wystąpieniu minister Vlahović.
Przemówienia wprowadzającego, a także końcowych wniosków po ceremonii podpisania, dokonał dyrektor ds. nauki i innowacji Unii Europejskiej, Robert John Smith, który powitał pięć krajów Bałkanów Zachodnich i Mołdawię w programie Horyzont 2020. Podkreślił ważność przystąpienia krajów w tym samym czasie, co otwiera możliwość współpracy regionalnej, którą UE wysoko ceni. Smith wyraźnie wskazał oczekiwania, które Komisja Europejska ma wobec projektu, zauważając przy tym, że nie jest to klasyczny program wsparcia dla nauki, jak FP6 i FP7. – Horyzont 2020 to wiele więcej. To program wielkich oczekiwań, w który zainwestowaliśmy wiele i który powinien przyczynić się do rozwoju Europy. Wzywa najlepszych naukowców, ze wszystkich krajów świata, nie tylko Europy, także Brazylię, USA, Chiny, by włączyły się i wspomogły przez innowacje i badania, ogólny rozwój społeczeństwa, powiedział Smith.
Pełny dostęp do tego programu pozwala Czarnogórze na równe warunki uczestnictwa i wykorzystanie funduszy Horizont 2020 tak, jak każdemu innemu krajowi-członkowi UE.

Źródło: gov.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE