Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra rozszerza Program Wspierania Rozwoju Klastrów
poljoprivreda-seebiz.eu

Czarnogóra rozszerza Program Wspierania Rozwoju Klastrów

Rząd Czarnogóry podjął decyzję o rozszerzeniu Programu Wspierania Rozwoju Klastrów (Program podsticanja razvoja klastera), który ma objąć  terytorium całej Czarnogóry.  Dodatkowo kwota pomocy zostanie zwiększona z 7 do 10 tys. EUR (bez VAT), i sięgnie maksymalnie 70% wartości zakupionego sprzętu. Do tej pory takie ułatwienia dla przedsiębiorców obowiązywały tylko w północnej części Czarnogóry.

Rząd uważa, że mając na uwadze dobre perspektywy rozwojowe klastrów w centralnej części kraju jakie  rokuje sektor przetwórczy, a szczególnie przemysł winiarski, mleczny i przetworów mlecznych, przemysł mięsny, jak również agroturystyka i potencjał  rozwojowy bazy agroturystycznej  oraz związany z tym wzrostu zatrudnienia, konieczne jest rozszerzenie  istniejącego Programu Wspierania Rozwoju Klastrów na całe terytorium Czarnogóry.

Respektując zasady przydzielania pomocy państwowej ma być prowadzona dokumentacja potwierdzająca łączną wysokość pomocy podmiotom gospodarczym będącym członkami klastrów. Innymi słowy łączna pomoc państwowa skierowana do podmiotów gospodarczych w klastrach na terytorium Czarnogóry, która jest przydzielana przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Urząd Pracy oraz Fundusz Inwestycyjno– Rozwojowy (IRFCG) przez okres roku fiskalnego nie może przekroczyć 70% wartości inwestycji (dla małych przedsiębiorstw) i 60% wartości inwestycji dla średnich przedsiębiorstw w całym roku.

Rolą dokumentacji będzie kontrola, czy podmioty nie ubiegają się o pomoc państwową na podstawie różnych programów, tzn. nie będzie możliwe oczekiwanie wsparcia na ta samą inwestycję u dwóch lub więcej organów państwowych ani IRFCG – zapowiedział rząd.

Program Wspierania Rozwoju Klastrów na północy kraju oraz w słabiej rozwiniętych gminach w latach 2012 – 2016, został zatwierdzony przez rząd we wrześniu 2012 r. Program był realizowany przez publikację wezwań do zgłaszania ofert w 2012 i 2013 r.  W tym czasie do programu zakwalifikowało się 8 aplikacji  klastrów z regionu północnego, które uzyskały prawo refundacji 70% poniesionych kosztów (lub 7 tys. EUR) bez VAT z tytułu zakupu sprzętu. Efekty pomocy w pierwszej kolejności doprowadziły do zwiększenia możliwości produkcyjnych, wzrostu zatrudnienia (10 nowych miejsc pracy) i zwiększenia eksportu we wszystkich klastrach, które otrzymały pomoc.

Jednakże dotychczasowa realizacja programu wykazała ciągle jeszcze niedostateczny potencjał absorpcyjnhy  przedsiębiorstw z regiony północnego by mogły w pełni wykorzystać środki z pomocy państwowej szczególnie w pierwszym roku trwania programu, a i maksymalna kwota pomocy państwowej ograniczona do kwoty 7 tys. EUR, nie motywowała dostatecznie przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach do większych inwestycji w sprzęt.

Z drugiej strony, przedsiębiorstwa z pozostałych regionów coraz częściej zgłaszały żądanie umożliwienia korzystania z takiej formy pomocy państwowej także im.  Teraz przy okazji rozszerzenie  programu, pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc państwową mają klastry z północy kraju oraz gminy Cetinje, a także klastry które nie otrzymywały pomocy na podstawie tego programu w poprzednich latach.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE